DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Quốc hội thảo luận tại tổ

28/05/2013 00:00
Sáng ngày 28/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật Doanh nghiệp; Việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào. Về nội dung và sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung của hai dự thảo Luật và việc đàm phán, ký Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào, các đại biểu thống nhất cao với việc sửa đổi bổ sung và ký kết là cần thiết. Đồng thời các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình có ý kiến cụ thể:

 Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đại biểu Nguyễn Cao Sơn có ý kiến cho rằng Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp lần này nhằm tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa đăng ký lại thực hiện dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đề nghị cần rà soát cụ thể và chỉ cho phép doanh nghiệp đăng ký lại hoặc mở rộng ngành nghề nếu hoạt động đầu tư không vi phạm pháp luật (về bảo vệ môi trường, về thực hiện nghĩa vụ thuế...), phù hợp với quy hoạch, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Nhà nước. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đăng ký, là do một số doanh nghiệp muốn tiếp tục duy trì mô hình hoạt động cũng như phương thức quản lý đã tồn tại ổn định trong nhiều năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này không lường trước được việc không được phép gia hạn hoạt động hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh nếu không đăng ký lại trong thời hạn quy định. Ngoài ra, một số doanh nghiệp không đạt được nhất trí giữa các bên liên doanh trong việc thực hiện thủ tục đăng ký lại vì theo điều lệ doanh nghiệp, việc gia hạn hoặc tổ chức lại doanh nghiệp phải thực hiện theo nguyên tắc nhất trí phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài trước đây. Do đó, việc không thực hiện thủ tục đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn FDI đã làm phát sinh nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác quản lý nhà nước. Đồng thời các đại biểu cũng chỉ ra rằng, nội dung này đã được sửa đổi, gia hạn thời gian một lần năm 2009, nay tiếp tục sửa đổi sẽ không thể hiện được tính tôn nghiêm pháp luật. Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) cũng đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7, do vậy, đề nghị Dư thảo xem xét đến việc cần thiết hay chưa cần thiết phải sửa đổi riêng Điều 170 của luật này.