DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng trường lớp học các xã trên địa bàn huyện Lạc Sơn

21/07/2022 00:00
Ngày 15/7/2022, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 150/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng trường lớp học các xã: Văn Sơn, Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư nâng cấp, mở rộng, tăng cường, bổ sung các công trình nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các cơ sở hạ tầng còn thiếu tại trường lớp học các xã: Văn Sơn, Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đảm bảo tiện nghi và an toàn, giảm bớt khó khăn cho thây cô giáo và học sinh các nhà trường trong quá trình giảng dạy và học tập, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, tiến tới chuẩn hóa các điểm trường theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Dự án thực hiện đầu tư xây dựng mới và cung cấp thiết bị đồng bộ cho các khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng..., cụ thể như sau:

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Tuân Đạo: Điểm trường Tiểu Học: 01 nhà hiệu bộ kết hợp phòng học bộ môn 2 tầng, diện tích sàn khoảng 850m2.

Điểm trường Trung học cơ sở: 01 nhà lớp học 8 phòng kết họp học bộ môn 2 tầng, diện tích sàn khoảng 850m2; 01 nhà đa năng diện tích khoảng 650m2.

Trường Tiểu học và THCS Văn Sơn: 02 nhà lớp học 8 phòng kết hợp học bộ môn 2 tầng, diện tích sàn khoảng 850m2; 01 nhà hiệu bộ kết họp phòng chức năng diện tích khoảng 700m2; 01 nhà đa năng diện tích khoảng 650m2.

Phương án xây dựng: Nhà có kết cấu móng, khung, cột, dầm sàn bê tông cốt thép. Mái lợp tôn chống nóng và chống thấm. Các giải pháp kiến trúc, hoàn thiện, cấp điện, chống sét, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Diện tích sử dụng đất dự kiến 4.200m2

Thực hiện đầu tư mua sắm mới đồng bộ bàn ghế, đồ dùng, thiết bị dạy và học để phục vụ giáo viên và học sinh. Tổng mức đầu tư: 44.774.220.000 đồng, tương đương 1.946.705 USD. Nguồn vốn từ vốn ODA viện trợ không hoàn lại và đối ứng ngân sách địa phương.

Dự án được thực hiện trong thời gian 02 năm kể từ ngày ký kết Thỏa thuận viện trợ (dự kiến từ năm 2023 đến năm 2024).

Hội đồng nhân dân tỉnh giao: UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật về đầu tư công, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của nhà tài trợ; chịu trách nhiệm về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tính chính xác của thông tin và số liệu của dự án; đảm bảo tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân; phát huy hiệu quả đầu tư và không để phát sinh nợ đọng vốn của dự án. Báo cáo kêt quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đông nhân dân tỉnh, các Tố đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật./.