DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá

14/10/2010 00:00
Những năm gần đây, tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có bước phát triển khá cả về số lượng, chất lượng, quy mô đàn tổng đàn và chăn nuôI trở thành ngành sản xuất có tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Hiện nay, tổng đàn trâu bò của tỉnh có khoảng 19 vạn con, đàn lợn có 44 vạn con và đàn gia cầm có 3,5 triệu con.
Gia đình chị Thúy xã Nhuận Trạch (huyện Lương Sơn) đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ chuồng và hệ thống làm tươi mát để nuôi bò sữa

 

Để giúp người dân phát triển chăn nuôi ổn định và dần hình thành phương thức sản xuất chăn nuôi hàng hoá mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều chương trình đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi như “chương trình Sind hoá đàn bò” hình thành các khu chăn nuôi bò sũa, quy hoạch các vùng chăn nuôi và các mô hình đầu tư chăn nuôi như mô hình vỗ béo trâu bò, quy hoạch vùng trồng cỏ tạo thức ăn xanh, xây dựng khu an toàn dịch, ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi… Đến nay, sản xuất chăn nuôi ở tỉnh đã có bước phát triển khá theo hướng tập trung, đặc biệt chăn nuôi đã có chuyển cơ bản, đã hình thành các vùng chăn nuôi tập trung như chăn nuôi lợn, vùng chăn nuôi gà công nghiệp. Toàn tỉnh, hiện có trên 200 trại chăn nuôi quy mô, nhiều trại được đầu tư lớn hiện đại, theo phương thức chăn nuôi thâm canh. Có nhiều trại chăn nuôi gà theo quy mô hàng chục nghìn con/chuồng/lứa, và có nhiều trại chăn nuôi từ 300 – 1.200 con nái ngoại, từ 1.500 – 2.000 con lợn hậu bị. Chăn nuôi hiện nay đang phát triển mạnh chiếm tỷ lệ 28% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và đang bước đầu có sản xuất hàng hoá. Trung bình hàng năm tỉnh ta xuất ra ngoài tỉnh khoảng gần 3 triệu con gia cầm sống, 15 triệu quả trứng, 500.000 gà thương phẩm, 2.000 tấn thịt trâu, bò và 1.000 tấn lợn giống.
 

Theo ông Lương Thanh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, những năm qua, phương thức chăn nuôi trang trại, gia trại đã mang lại hiệu quả đáng kể, tạo điều kiện cho việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực chăn nuôi, nhất là xử lý dịch bệnh và giải quyết ô nhiễm môi trường. Hiện nay, loại hình này có xu hướng ngày càng phát triển, trong đó chăn nuôi lợn chiếm tỷ trọng lớn nhất, kế đến là chăn nuôi gia cầm và sau cùng là chăn nuôi trâu bò. Định hướng của tỉnh trong thời gian tới sẽ nâng tỷ trọng chăn nuôI từ 28% hiện nay lên đến 35% vào năm 2015 và các năm tiếp theo. Đồng thời xây dựng vùng chăn nuôi công nghiệp tập trung, chủ yếu là gà và lợn tại các huyện Lương Sơn, Lạc Thuỷ và Yên Thuỷ làm động lực thúc đẩy cho phát triển chăn nuôi chung của tỉnh. Song song với phát triển chăn nuôi công nghiệp, tỉnh cũng chú trọng đến phát triển chăn nuôi trong nhân dân, như tập trung phát triển nhanh đàn trâu cả về số lượng và chất lượng theo hướng lấy thịt tại các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc. Đối với các huyện Cao Phong, Kỳ Sơn, Thành phố Hoà Bình đang tập trung phát triển chăn nuôi bò lấy thịt và tăng nhanh đàn dê tại các huyện Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ, Kim Bôi.