DetailController

Tin từ các đơn vị

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc góp phần đắc lực trong xây dựng nông thôn mới

12/12/2023 15:58
Chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã Kế hoạch số 184/KH-MTTQ-BTT ngày 22/3/2023 về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023; Hướng dẫn số 60/MTTQ-BTT ngày 28/2/2023 hướng dẫn thực hiện công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" năm 2023 để hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp các ngành các tổ chức thành viên triển khai thực hiện.
Hàng năm UBMTTQ Việt Nam tổ chức thành công ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với các tầng lớp Nhân dân

Trên “mặt trận kinh tế”, UB MTTQ đã phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên hướng dẫn và hỗ trợ đoàn viên, hội viên và Nhân dân đăng ký sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng chương trình đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn; vận động Nhân dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và người dân để phát triển các chuỗi liên kết có sức canh tranh và hiệu quả; phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại; phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tích cực tham gia triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế địa phương.

Về an sinh xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành tập trung thực hiện tốt việc chăm lo tết cho Nhân dân, đặc biệt các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết. Kết quả toàn tỉnh đã trao 92.972 suất quà, trị giá gần 45,5 tỷ đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chương trình tặng quà tết cho người nghèo, các hộ gia đình chính sách. Năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận ủng hộ được 34,3 tỷ đồng; phân bổ 20,1 tỷ đồng từ quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 433 nhà Đại đoàn kết, phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh... Ngoài ra đã hỗ trợ 762 triệu đồng từ quỹ “Cứu trợ” để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trong cuộc sống khi gặp thiên tai, hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo. Ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc nhân dịp hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Tiếp nhận nguồn ủng hộ 10 tỷ đồng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Agribank và Ngân hàng Viettinbank tài trợ thực hiện xây mới 01 trường lớp học tại xã Ngổ Luông, huyện Tân Lạc trị giá 05 tỷ đồng, 01 nhà ở bán trú và các công trình phụ trợ cho học sinh trường TH&THCS xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc trị giá 04 tỷ đồng.

Năm 2023, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là điểm sáng trong công tác Mặt trận. Ngày hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ ngày 01/11- 18/11/2023, tính đến 20h ngay 18/11/2023 có 1.482/1.482 = 100% khu dân cư trong toàn tỉnh đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, trao tặng nhà Đại đoàn kết, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều tham mưu với cấp ủy cùng cấp phân công các đồng trong Ban Thường vụ cấp ủy, lãnh đạo các Ban, Sở, Ngành các cấp về dự, động viên, chung vui với bà con ở khu dân cư, từ đó tạo mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với các tầng lớp Nhân dân.

MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở; ký cam kết thực hiện Bảo vệ môi trường tại các cơ quan và khu dân cư nhân tháng hành động vì môi trường". Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hòa Bình trao tặng 400 cây hoa Ban cho Thành phố Hòa Bình và huyện Lạc Thủy…Tiếp tục duy trì hoạt động trên 3.531 mô hình tự quản trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... các mô hình đã đi vào hoạt động nề nếp, hoạt động có hiệu quả phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững được lãnh đạo Trung ương và tỉnh đánh giá cao, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong năm, đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 11 Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, với 100 ý kiến, kiến nghị; 36 hội nghị tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh, với 272 ý kiến, kiến nghị; 218 hội nghị tiếp xúc của đại biểu HĐND cấp huyện, với 2.657 ý kiến, kiến nghị; 2.042 hội nghị tiếp xúc của đại biểu HĐND cấp xã, với 11.598 ý kiến, kiến nghị.

Công tác tiếp dân tiếp tục được MTTQ các cấp duy trì thực hiện theo quy định. Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiếp 714 lượt công dân và nhận 434 đơn thư của công dân, số đơn chuyển được phúc đáp 237 đơn. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp 9 lượt công dân, nhận 28 đơn, số đơn chuyển được phúc đáp 28 đơn, ban hành 01 văn bản đôn đốc giải quyết đơn thư; Tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ở cơ sở trong thời gian qua và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028.

Nhìn chung, thông qua các hoạt động trên đã góp phần xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên về công tác xây dựng nông thôn mới đến với người dân về tầm quan trọng khi tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần quan trọng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bên cạnh đó hàng năm, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký, bình xét thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân khi tham gia xây dựng nông thôn mới./.