DetailController

Quốc phòng - An ninh

Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

06/06/2023 15:11
Ngày 31/5/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Công văn số 869/BTV-TGCSLP về việc phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy.

Theo đó, đối tượng tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy là công dân Việt Nam trong nước và nước ngoài, người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc ở Việt Nam.

Nội dung Cuộc thi: Tìm hiểu các quy định của Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Hình thức thi: Gồm thi trực tuyến và thi viết, trong đó:

Thi trực tuyến: Cuộc thi tổ chức trực tuyến trên wesite và đường link, banner trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, các huyện, thành phố Hòa Bình; trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đặt đường link, banner, logo trên các cơ quan báo, đài trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân như: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quốc hội …

Thi viết: Thí sinh dự thi độc lập hoặc theo nhóm, tối đa không quá 5 người.

Thí sinh có thể tham gia đồng thời cả hai hình thức thi trực tuyến và thi viết; trình tự, các bước tham gia cuộc thi, thí sinh thực hiện theo Thể lệ do ban Tổ chức công bố.

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 20/7/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10/2023. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đồng thời tổ chức 3 vòng thi tháng trực tuyến trên website:

Vòng 1: Từ 8 giờ 00 ngày 20/7/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/8/2023;

Vòng 2: Từ 8 giờ 00 ngày 20/8/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/9/2023;

Vòng 3: Từ 8 giờ 00 ngày 20/9/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/10/2023./.