DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Phấn đấu vụ Hè Thu – vụ Mùa 2024 diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt trên 45 nghìn ha

21/06/2024 15:19
Vụ Đông Xuân 2023 – 2024, do làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, kết quả sản xuất vụ đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; diện tích gieo trồng cây hàng năm được 72,57 nghìn ha đạt 102,6% kế hoạch (trong đó: vụ Đông 2023 gieo trồng được 8,47 nghìn ha, vụ Đông xuân 2023-2024 gieo trồng được 64,1 nghìn ha).
Nông dân toàn tỉnh đã hoàn thành thu hoạch lúa vụ Xuân 2024, chuẩn bị bước vào vụ Hè thu

Tới nay, diện tích cây ăn quả có múi toàn tỉnh đạt 9.687 ha trong đó diện tích kinh doanh đạt 7.429 ha; các loại cây ăn quả đang trong giai đoạn đậu quả, tiếp tục bón phân, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh; cây chè phát triển búp-thu hái. Các loại cây trồng sinh trưởng phát triển bình tốt, các địa phương chủ động tập trung chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Tổng đàn vật nuôi hiện có trên 9,65 triệu con. 6 tháng đầu năm sản lượng cá giống ước đạt trên 100 triệu con giống các loại. Tổng lồng cá hiện có 4.987 lồng, sản lượng nuôi trồng 6 tháng đầu năm ước đạt: 5.000 tấn, đạt 52,08 % kế hoạch giao. Trồng rừng tập trung được 6.075,8 ha/5.550 ha đạt 109% kế hoạch; Trồng cây phân tán được 540,6 nghìn cây/906,2 nghìn cây phân tán các loại, đạt 60% kế hoạch. Tổng thu nhập từ rừng trong 6 tháng đầu năm ước đạt trên 578 tỷ đồng. Triển khai thực hiện chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 1-2024, các huyện, thành phố, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi đã triển khai với khối lượng là: 298.091 m3 đất đào đắp, phát dọn 1.622.761 m2 kênh mương, 5.000 m3 đá xây. Ước tính ngày công huy động 330.985 công, tương ứng với kinh phí 23,17 tỷ đồng, đạt 101,6% so với kế hoạch.

Vụ Hè Thu – vụ Mùa, phấn đấu diện tích gieo trồng đạt 45,03 nghìn ha. Cây lương thực có hạt 32,8 nghìn ha trong đó: Cây lúa 21,75 nghìn ha, phấn đấu năng suất đạt 56 tạ/ha; cây ngô 11,05 nghìn ha, năng suất 48 tạ/ha. Cây trồng khác: Khoai lang 1,28 nghìn ha; Lạc 1,47 nghìn ha; Rau, đậu các loại 4,71 nghìn ha. Cây gia vị, dược liệu hàng năm và cây hàng năm khác đạt 4,0 nghìn ha. Tập trung tái đàn lợn, gia cầm đảm bảo đủ sản lượng thịt cung ứng cho thị trường. Chủ động phòng, chống các loại dịch, bệnh trên đàn vật nuôi; phòng, chống bệnh dại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khống chế và dập tắt không để dịch bệnh lây lan. Tổ chức sản xuất chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. Phát huy thế mạnh tiềm năng mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đẩy mạnh thâm canh cá lồng, bè trên sông và hồ lớn; ứng dụng khoa học công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản để tăng năng suất trên đơn vị diện tích, tăng giá trị thu nhập. Phát triển hợp lý nghề nuôi cá lồng trong các thủy vực lớn, đặc biệt là trên lòng hồ thủy điện sông Đà, bảo vệ hiệu quả nguồn lợi thủy sản và môi trường. Tuyên truyền vận động Nhân dân chủ rừng phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung, hạn chế khai thác non, để có nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến xuất khẩu, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm gỗ; Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp chế biến gỗ, mở rộng quy mô diện tích được cấp chứng chỉ FSC. Đẩy mạnh trồng rừng thay thế, thực hiện trồng ngay rừng sau khai thác, duy trì ổn định độ che phủ rừng trên 51,6%.

Tập trung rà soát, đôn đốc các xã đăng ký về đích năm 2024 hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đối với các xã đủ tiêu chuẩn. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu: có 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trung bình số tiêu chí nông thôn mới trên 1 xã đạt 16,3 tiêu chí/xã. Hướng dẫn công nhận và nâng cấp hạng sao cho các sản phẩm OCOP, phấn đấu có 18 sản phẩm OCOP được chuẩn hóa hoặc nâng hạng.

Vụ Đông 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng khoảng 9,07 nghìn ha cây vụ đông, tập trung vào một số cây chủ yếu: Ngô khoảng 3,3 nghìn ha tập trung tại các huyện Lạc Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy) bao gồm cả ngô sinh khối trồng dùng để chăn nuôi. Trong đó tiếp tục duy trì từ 2.000 - 2.500 ha diện tích trên đất 2 lúa; đất đang trong giai đoạn luân canh cây trồng để tái canh cây có múi. Sử dụng giống ngô lai có thời gian sinh trưởng ngắn và ngô nếp, ngô ngọt có năng suất và phẩm chất cao, có liên kết tiêu thụ ổn định./.