DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

10/01/2022 00:00
Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 10/01, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 4, tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Tại điểm cầu tỉnh, dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh

Thảo luận trực tuyến về dự án về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, các đại biểu Quốc hội đều tán thành về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án Luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu, việc sửa đổi, bổ sung phải bám sát tinh thần sửa đổi những vấn đề cấp bách, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, có sự đồng thuận cao để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; tăng cường phân quyền, bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ nguồn lực của đất nước.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm trong quá trình thảo luận là hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư số 65/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở). Việc xây dựng 1 luật sửa nhiều luật cần được thực hiện thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh khi thi hành các luật trong thực tiễn.

Đề cập đến các nội dung cụ thể, một số đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần xây dựng quy định riêng về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, qua đó góp phần thúc đẩy mua sắm các thiết bị y tế, tháo gỡ những khó khăn hiện nay về đấu thầu trang thiết bị y tế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu đánh giá kỹ tác động, đặc biệt có hướng xử lý cho bằng được chênh lệch địa tô trong Luật Đất đai và các văn bản khác có liên quan để vừa khắc phục bất cập, bảo đảm khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước, hài hòa lợi ích doanh nghiệp, Nhà nước và người dân.

Khẳng định việc đẩy mạnh phân cấp mạnh trong quyết định đầu tư là cần thiết, một số đại biểu cho rằng cần có quy định cụ thể về trách nhiệm của các chủ thể được phân quyền trong việc bảo đảm tính hiệu quả sử dụng nguồn lực, tính tuân thủ, công khai, minh bạch khi tổ chức thực hiện. Cần có sự phân cấp mạnh mẽ hơn về vấn đề chấp thuận đầu tư dự án, cùng với sửa Luật Đầu tư, nghiên cứu các luật khác để kịp thời sửa đổi các nội dung về vấn đề phân cấp, phân quyền, tránh chống chéo, mâu thuẫn. Đóng góp vào việc sửa đổi dự án Luật Đầu tư, một số đại biểu cho rằng vấn đề giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề nan giải, là điểm nghẽn lớn nhất làm chậm tiến độ các dự án đầu tư công, vì vậy đề nghị cần nghiên cứu, có các cơ chế, chính sách tách các dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

Trong phiên thảo luận sáng 10/01, thành viên Chính phủ có liên quan đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Trong phiên họp chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.