DetailController

Thời sự trong ngày

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại Khu dân cư xóm Dến, xã Mai Hịch (Mai Châu)

03/11/2023 16:58
Ngày 03/11, tại Khu dân cư xóm Dến, xã Mai Hịch (Mai Châu) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Về dự, chung vui có đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và huyện Mai Châu.
Đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà và hoa cho xóm Dến, xã Mai Hịch (Mai Châu).

Khu dân cư xóm Dến có 113 hộ với 427 nhân khẩu, 4 dân tộc cùng chung sống (dân tộc Thái chiếm 83%). Xóm duy trì hoạt động 9 tổ liên gia tự quản từ năm 2012. Nhân dân phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với dịch cụ nhỉ và một số ngành nghề phụ khác. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng những chính sách hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước, Nhân dân xóm Dến đã tập trung phát triển kinh tế- xã hội, chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2023, tổng sản lượng lương thực dạng hạt đạt 165,6 tấn, tăng 10% so với năm 2022. Thu nhập bình quân ước đạt 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ ngheo còn 14%; 100% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 93% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 91% người dân tham gia Bảo hiểm Y tế; 93,8% hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 27 cháu đạt thành tích khá, giỏi được biểu dương, khen thưởng; quốc phòng- an ninh ổn định, giữ vững. Hưởnh ứng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xóm Dến có 94% hộ gia đình văn hoá, hiện đang duy trì 1 tổ hoà giải và 9 tổ liên gia tự quản duy trì hoạt động hiệu quả. Nhân dân trong xóm tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và phong tục tốt đẹp của các dân tộc, bỏ hủ tục lạc hậu.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, quyết tâm trở thành Khu dân cư tiêu biểu của xã Mai Hịch, trong năm 2024, xóm Dến phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu/người/năm; giảm ít nhất 3 hộ nghèo; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình năm hóa 90%; 100% trẻn em trong độ tuổi được đến trường; 100% hộ sử dụng nước sạch và 95% người tham gia Bảo hiểm Y tế.

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an biểu dương, đánh giá cao những kết qua mà xóm Dến đã đạt được. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thời gian tới xóm Dến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy, chính quyền xã Mai Hịch quan tâm phát triển kinh tế, hướng dẫn Nhân dân sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm. Đồng thời, chăm lo công tác giáo dục, y tế, giữ gìn bản sắc văn hoá.

Nhân dịp này, Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh, các ngành đến dự và huyện Mai Châu tặng quà cho xóm; hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết và 14 suất quà cho hộ nghèo./.

Huyện Mai Châu tặng 14 suất quà cho hộ nghèo tại xóm Dến.