DetailController

Giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

14/06/2024 08:37
Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT, thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Ngành Giáo dục và Đào tạo đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học

Đối với tiêu chí 5 về Trường học, Sở GD&ĐT đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới năm 2024. Hướng dẫn các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2024. Các phòng GD&ĐT kịp thới hướng dẫn các đơn vị, trường học các xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đến nay, toàn tỉnh có 80/129 xã đạt tiêu chí số 5, đạt  62.0%. Số trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 224/369 trường, đạt tỷ lệ 60,7%, trong đó mầm non có 112 trường đạt chuẩn/176 trường chiếm 63.6%; tiểu học có 11 trường đạt chuẩn/11 trường chiếm 100%; trường THCS có 10 trường đạt chuẩn/12 trường chiếm 83.3%; trường tiểu học và trung học cơ sở có 91 trường đạt chuẩn/170 trường chiếm 53,5%.

Đối với tiêu chí 14 về Giáo dục, toàn ngành GD&ĐT tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Tiêu chí 14 về giáo dục. Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển trường học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn cơ sở vật chất. Tập trung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất có trọng điểm theo quy hoạch trường chuẩn quốc gia và theo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của đơn vị. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng theo quy định trường chuẩn. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và phụ huynh, gia đình học sinh, xây dựng môi trường lành mạnh để quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động, lồng ghép mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học để nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Tập trung chỉ đạo những đơn vị có tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông. Phát triển mô hình vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề để thu hút và tạo điều kiện cho học sinh tham gia học tập. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học cho các trường THPT. Toàn tỉnh có 128/129 xã đạt tiêu chí 14 (Chỉ tiêu 14.1, 14.2), đạt 99.2%. Có 128/129 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỷ lệ 100%, trong đó 129/129 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên, đạt tỷ lệ 100%; 129/129 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 trở lên, đạt tỷ lệ 100%; 128/129 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, tỷ lệ 99.2%; còn 01 xã đạt chuẩn xóa mùa chữ mức độ 1 chiếm 0.8% (xã Hang Kia huyện Mai Châu).  Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá, xếp loại Khá, Tốt 146 trung tâm, chiếm 6,68%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp THPT, bổ túc và trung cấp 90.37%.

Ngành GD&ĐT đã rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Tập trung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất có trọng điểm theo quy hoạch trường chuẩn quốc gia và theo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của đơn vị. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội và phụ huynh, gia đình học sinh, xây dựng môi trường lành mạnh để quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động, lồng ghép mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đặc biệt đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Số trường THPT đạt chuẩn quốc gia 10/47 trường, chiếm 21.3%. Số đơn vị cấp huyện có trường THPT đạt chuẩn chiếm tỷ lệ ≥ 60% có 3 huyện, thành phố (Hòa Bình, Lương Sơn, Lạc Thủy). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu xây dựng nông thôn mới tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh học sinh thông qua các hội nghị, hội thảo, giao ban, sơ kết, tổng kết trong ngành giáo dục; thông qua kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, qua website ngành giáo dục và đào tạo, qua cơ quan báo đài của trung ương và địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có 87 xã xã đạt tiêu chí 5 Trường học, đạt 67,4%; có trên 65% số trường mầm non, Tiểu học, THCS, trường Tiểu học và THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu có 128 xã đạt tiêu chí số 14 về Giáo dục, đạt 99.2%.  Phấn đấu các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đều đạt tiêu chí về Giáo dục và Đào tạo. Phấn đấu huyện Cao Phong, huyện Yên Thủy đạt chuẩn nông thôn mới tiêu chí Giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu xây dựng nông thôn mới thông qua các hội nghị, hội thảo, qua website ngành giáo dục và đào tạo; qua các cơ quan báo, đài phát thanh, truyền hình. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác điều tra, thống kê số liệu, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GD&ĐT.

Tập trung nguồn lực xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đầu tư cơ sở vật chất có trọng tâm, trọng điểm theo quy hoạch trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia và theo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của đơn vị, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các trường Mầm non, trường phổ thông thuộc các xã phấn đấu về đích năm 2024.  Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng theo quy định trường chuẩn. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh để quản lý, chăm sóc và giáo dục học sinh. Duy trì bền vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Vận động, tuyên truyền, hạn chế học sinh bỏ học đặc biệt là đối tượng trong độ tuổi phổ cập giáo dục THCS. Tăng cường nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, GDTX cấp THPT và học trung cấp. Phát triển các lớp vừa học văn hóa vừa học nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, tăng số lượng học viên học trung cấp nghề, đảm bảo cơ cấu lao động xã hội. Thực hiện việc huy động và phân luồng học sinh sau THCS, tăng tỷ lệ học sinh vào học nghề./.