DetailController

Giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

04/10/2022 00:00
Trong quý III/2022, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tích cực tham mưu với HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản về giáo dục và đào tạo, trong đó có các Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với giáo dục và đào tạo cũng như các nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023.

Toàn ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Đặc biệt, đã chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,37%, điểm trung bình đạt 6,289 điểm, tăng 29 bậc so với năm 2021. Thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2022-2023 theo đúng kế hoạch. Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Trong Quý, đã cử các đoàn học sinh tham gia Giải Bơi học sinh toàn quốc xếp thứ 17/26 đoàn; tham dự Giải Điền kinh học sinh toàn quốc xếp thứ 15/29 đoàn. Tham gia cuộc thi Phát minh và sáng chế quốc tế lần thứ 11 (WICO 2022) tại Hàn Quốc, kết quả đã có 3/3 dự án đoạt Huy chương vàng, 01 giải thưởng lãnh đạo cho giáo viên hướng dẫn, 01 giải thưởng “Excellent Invention” - hạng Xuất sắc cho nhóm dự thi. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục cũng tích cực tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” năm học 2022-2023.

Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022, trong quý IV/2022, các phòng chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị, trường học tập trung thực hiện tốt  các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực hiện dạy và học theo đúng Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên các cấp học. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện thường xuyên công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm nhằm đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh khi đến trường.

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước và của địa phương, tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả. Duy trì, củng cố, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ; đặc biệt là ở vùng khó khăn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa; nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; tập trung chỉ đạo phát triển giáo dục dân tộc.

Tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, nhất là các điều kiện triển khai chương trình GDPT 2018; tuyển dụng bổ sung giáo viên/nhân viên; rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên để sắp xếp, bố trí đảm bảo hợp lý, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học.

Chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 theo Quyết định của UBND tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính, tập trung hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Đề án đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công của tỉnh giai đoạn 2022-2025; hoàn thiện Sáng kiến cải cách hành chính năm 2022 trình cấp có thẩm quyền công nhận; tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải thiện các tiêu chí đánh giá các chỉ số PCI, DDCI, PAPI có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo. Chủ động thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của ngành tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh và xã hội, Nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ, đóng góp nhiều hơn cho ngành…/.