DetailController

Giáo dục

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc việc bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè

22/07/2020 00:00
Theo khung thời gian năm học, ngày 15/7, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, học sinh bắt đầu nghỉ hè. Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các đơn vị, trường học tổ chức bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè năm 2020.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp dạy bơi hè, góp phần hạn chế tai nạn thương tích đuối nước ở độ tuổi thanh thiếu nhi

Theo đó, học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở, TH&THCS, Phổ thông DTNT THCS, Phổ thông DTNT THCS&THPT, các trường THPT, Trường Phổ thông Liên cấp Sao Mai, học viên Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX, sinh viên Trường CĐSP Hòa Bình được tham gia các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường một cách liên tục, có định hướng và hướng dẫn cụ thể, tạo không khí vui vẻ, thoải mái, trong những ngày hè bổ ích. Tăng cường sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh, học viên. Quản lý học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện về đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, hoạt động một cách thống nhất, có tổ chức bài bản, nề nếp và hiệu quả. Tuyệt đối không để học sinh, sinh viên sinh hoạt tự do mà không có tổ chức đoàn thể và chính quyền, gia đình quản lý; không để học sinh, sinh viên bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra các trường hợp học sinh, sinh viên bị tai nạn thương tích, đuối nước... trong dịp hè 2020. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường Phổ thông DTNT THCS, Phổ thông DTNT THCS&THPT, các trường THPT, Trường Phổ thông Liên cấp Sao Mai, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX, Trường CĐSP Hòa Bình cần xây dựng kế hoạch và tổ chức bàn giao học sinh, sinh viên về địa phương sinh hoạt hè năm 2020 đảm bảo thời gian, nội dung quy định. Các đơn vị, nhà trường thông báo đến gia đình và địa phương kết quả giáo dục toàn diện của học sinh, sinh viên trong năm học 2019 - 2020. Kết thúc kỳ nghỉ hè 2020, các địa phương có trách nhiệm thông báo cho nhà trường kết quả rèn luyện, tham gia các hoạt động của từng học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Các đơn vị, trường học phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương quản lý học sinh theo mẫu sổ “Sổ theo dõi rèn luyện Nhi đồng và Đội viên” do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Đội Trung ương phát hành, các đơn vị, trường học liên hệ với Hội đồng Đội tỉnh, huyện, thành phố để biết chi tiết mẫu sổ: “Sổ theo dõi rèn luyện Nhi đồng và Đội viên”. Các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh, các Trung tâm GDNN-GDTX tham khảo sách “Hướng dẫn rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới ” để xây dựng phiếu nhận xét, các tiêu chí đánh giá rèn luyện đoàn viên trong hè. Cách thức, hình thức tổ chức bàn giao học sinh, sinh viên phải tiến hành chu đáo, thiết thực hiệu quả. Biên bản bàn giao cần nêu rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và địa phương trong việc quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động cho học sinh, sinh viên trong hè.

Trong dịp hè năm 2020, các đơn vị, trường học phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên trên địa bàn đảm bảo các em được hoạt động toàn diện dưới sự quản lý, tổ chức hoạt động của địa phương mà nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ dân phố, ban đại diện cha mẹ học sinh. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, đạt thành tích cao trong học tập. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, các hoạt động vui chơi, giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; các lớp giáo dục kỹ năng sống, chú trọng các nhóm kỹ năng tự bảo vệ, tự chăm sóc bản thân, vệ sinh cá nhân, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thực hành xã hội, dạy bơi… và các hoạt động ngoại khoá khác tại địa bàn cư trú. Khuyến khích các em tham gia vào các câu lạc bộ của địa phương trong dịp hè như: Câu lạc bộ âm nhạc, hội họa, thể thao… và các hoạt động ngoại khoá bổ ích, lý thú khác. Các đơn vị, trường học bàn giao học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè tại địa phương trước ngày 20/7/2020. Đối với các nhà trường tổ chức ôn luyện cho học sinh khối lớp 12, cần phải thông báo rõ lịch ôn tập cho gia đình và chính quyền địa phương biết để phối hợp quản lý, kèm theo kết quả giáo dục toàn diện của học sinh trong năm học 2019 - 2020 gửi về địa phương./.