DetailController

Tin từ các đơn vị

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

20/09/2023 16:45
Thời gian qua, thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh hai xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện Mai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 09; huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành; quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị hai xã; bộ máy chính quyền được giữ ổn định, công tác quản lý, điều hành được phát huy; Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể của hai xã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng họa động của các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Huyện đã thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các chi, đảng bộ, công tác quản lý điều hành của chính quyền và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, kịp thời triển khai, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Cấp ủy hai xã đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tìm ra nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn. Công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên được quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên; qua đó đã xem xét, quyết định kết nạp 37 đảng viên mới (xã Hang Kia 19 đảng viên, xã Pà Cò 18 đảng viên). Chú trọng xây dựng bộ máy chính quyền và các ngành đoàn thể; hai xã hiện có tổng số 37 cán bộ, công chức; cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng; phù hợp giữa năng lực của cán bộ, công chức với vị trí việc làm. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt hoạt động Tổ liên gia tự quản và Dòng họ tự quản; thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

 Triển khai nhiều các công trình về hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, các chương trình, dự án về phát triển kinh tế, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất cho người dân, như: Công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 - Pà Cò - Hang Kia; công trình đường Cun Pheo - Hang Kia - Quốc lộ 6, địa phận xã Hang Kia; công trình Trường Mầm non xã Pà Cò; công trình cải tạo, nâng cấp nhà học bộ môn và lớp học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia A; xây dựng Nhà lớp học (NLH) và các Hạng mục phụ trợ (HMPT) trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia A...Trong năm 2022, quý I, II năm 2023 đã cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo tổng số tiền 498,61 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tăng cường công tác định hướng, hướng dẫn; tích cực vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025; ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Châu thành lập 4 tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã Pà Cò với 159 hộ vay vốn, tổng dư nợ hơn 7,184 tỷ đồng; phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu thành lập 7 tổ tại xã Pà Cò với 136 hộ vay vốn, tổng dư nợ 9,94 tỷ đồng; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức lớp dạy nghề nấu ăn cho 35 hội viên nông dân tại xã Hang Kia…Vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện; công tác y tế được tăng cường, hiệu quả phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được nâng lên; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông được quan tâm, phục dựng và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2022 xã Pà Cò có 378/617 = 61,26% hộ, xã Hang Kia có 300/697 = 43,04% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Tiếp tục triển khai công tác bảo tồn và phát triển Làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò,...Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện và từng bước nâng lên, đồng bào phấn khởi, tin tưởng, đại đai số đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Công tác tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, các tai tệ nạn xã hội, phòng chống truyền đạo trái phép được triển khai tích cực. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy được kiềm chế, không để lộng hành, công khai. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là 12 Dòng họ tự quản, 54 Tổ liên gia tự quản, 01 mô hình “Nhà trường an toàn không có ma tuý” tại xã Pà Cò. Tiếp tục tranh thủ và phát huy vai trò tích cực của 31 người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mông qua đó Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng Công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai xã; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân, công tác kế hoạch hoá gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xây dựng đời sống văn hoá, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương…/.