DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh ước đạt trên 978 tỷ đồng

30/11/2023 16:30
Năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh ước đạt 978,45 tỷ đồng, tăng 10,01% so với năm 2022, đạt mục tiêu đề ra. Nhiều doanh nghiệp mới tiếp tục được xuất khẩu, năm sau nhiều hơn năm trước. Các sản phẩm xuất khẩu tiếp tục được đa dạng, chất lượng sản phẩm và mẫu mã bao bì đã từng bước được nâng lên và phù hợp với thị hiếu của khách hàng tại các nước nhập khẩu.
Năm 2023, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh ước đạt 978,45 tỷ đồng, tăng 10,01% so với năm 2022.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về xây dựng Đề án xuất khẩu nông sản đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất an toàn, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, hỗ trợ chứng nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; đẩy mạnh cấp, giám sát mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và cấp chứng chỉ FSC; kết nối giữa Doanh nghiệp sơ chế, chế biến với các vùng sản xuất tập trung; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản ở trong và ngoài nước. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ cho 40 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản được chứng nhận quy trình VietGAP, tiêu chuẩn GlobalGAP, hữu cơ và ISO.  Lũy kế đến nay có 165 cơ sở đã và đang duy trì sản xuất và áp dụng quy trình VietGAP, tiêu chuẩn GlobalGAP, hữu cơ trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai cấp 44 mã số vùng trồng, gồm: 21 mã số vùng trồng xuất khẩu phục vụ xuất khẩu, 23 mã số vùng trồng nội địa; cấp 1 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường đi NewZaealan, tăng 130% so với năm 2022. Đến nay, toàn tỉnh có 16.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC; 59 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 600 ha với các loại cây trồng như bưởi, nhãn, chuối, thanh long, dưa hấu, cây rau… và 8 cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu được cấp, tập trung vào các sản phẩm Nhãn, Chuối, Thanh long, Bưởi để xuất khẩu sang các thị trường EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Newzealand.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2023, toàn tỉnh có 14 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có sản phẩm nông sản, lâm sản được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Trong đó, nhóm sản phẩm nông sản đạt 615,74 tỷ đồng, nhóm sản phẩm lâm sản (gỗ) đạt 362,71 tỷ đồng.  Các sản phẩm nông sản đã qua chế biến thường được xuất khẩu trực tiếp, chiếm 70-90% so với tổng sản lượng xuất khẩu. Tiêu biểu như: Cháo sen bát bảo Minh Trung của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Minh Trung Việt Nam; sản phẩm Măng các loại của Công ty cổ phần Kim Bôi. Ngoài ra, 100% các sản phẩm lâm sản (gỗ) và các sản phẩm nông sản tươi (Bưởi, Cam) của tỉnh được xuất khẩu gián tiếp qua đối tác thứ 3. 

Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ xuất khẩu nông sản của tỉnh vẫn hoàn thành theo kế hoạch, cho thấy sự quyết tâm, linh hoạt của các cấp, các ngành và sự chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp, hợp tác xã. Kết quả trên là cơ sở để tỉnh tiếp tục xây dựng mục tiêu, kế hoạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm sản chủ lực những năm tiếp theo./.