DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Năm 2022: Kết quả triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt được những kết quả tích cực

11/01/2023 00:00
Trong thời gian qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã ban tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương các cấp thực hiện rà soát triệt để đối tượng và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tăng cường công tác tuyên truyền truyền vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung đánh giá về kết quả triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đạt được những kết quả tích cực.
Tiêm chủng vắc xin COVID-19 vẫn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng, chống dịch giai đoạn hiện nay

Tính đến hết năm 2022, tổng số vắc xin được phân bổ cho tỉnh là 2.264.426  liều; tổng số mũi tiêm là 2.323.002  mũi. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, số đã tiêm mũi 1 là 550.793 người (đạt 99,5%); số đã tiêm mũi 2: 543.808 người (đạt 98,3%); số đã tiêm mũi 3 (mũi bổ sung) là 219.662 người; số đã tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1) là 427.987 người (đạt 83,8%); số đã tiêm mũi 4 (nhắc lại lần 2) là 152.633 người (đạt 93,3%). Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; số đã tiêm ít nhất 1 mũi là 79.566  trẻ (đạt 99,9%); số đã tiêm đủ 2 mũi là 78.823 trẻ (đạt 99,0%); số trẻ tiêm mũi 3 là 54.349 trẻ (đạt 76,8%). Đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, số đã tiêm 1 mũi là 112.950  trẻ (đạt 99,2%); số đã tiêm đủ 2 mũi là 103.055 trẻ (đạt 90,5%)

Công tác làm sạch dữ liệu được các cơ sở tiêm chủng triển khai theo đúng quy trình, quy định, huy động sự vào cuộc của toàn nhân lực, phấn đấu hoàn thành công tác làm sạch dữ liệu trong thời gian sớm nhất. Dữ liệu đối tượng tiêm chủng COVID-19 được liên thông xác minh giữa nền tảng Cơ sở dữ liệu tiêm chủng COVID-19 Bộ Y tế và nền tảng Cơ sở dữ liệu về dân cư của Bộ Công an, cụ thể: Số đối tượng đã được xác minh là 778.165 đối tượng; số liệu đối tượng không có CCCD/CMND là 5.572 đối tượng; số liệu đối tượng sai CCCD/Mã định danh sai định dạng: 2.599 đối tượng. Dữ liệu đã gửi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thành công nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư báo sai (sai họ tên, ngày sinh và các thông tin khác) là 37.922 đối tượng. Hiện tại 100% các cơ sở y tế thực hiện công tác tiêm chủng COVID-19 đã chuẩn bị sẵn hàng hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện ký số xác nhận cấp "Hộ chiếu Vắc xin" cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tổng số mũi tiêm đã ký là 1.714.092 mũi tiêm (đạt 74,0%). Tổng số đối tượng được ký cấp hộ chiếu vắc xin: 859.733 đối tượng (đạt 88,3 %). Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tiêm liều cơ bản, tiêm liều bổ sung cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho đối tượng từ 5 đến 17 tuổi.

Tuy nhiên đến nay toàn tỉnh nói chung và các địa phương nói riêng vẫn chưa đạt chỉ tiêu tiêm chủng mũi nhắc cho các đối tượng đã đến lịch tiêm mũi nhắc lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên do số người mắc COVID-19 trong 6 tháng đầu năm nhiều nên trì hoãn tiêm. Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh tiến độ tiêm chủng các mũi nhắc cho người trên 18 tuổi  trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, giáo viên, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp) có những thời điểm còn chậm so với kế hoạch.

Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục coi công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn hiện nay. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa nghành Y tế và Giáo dục trong công tác truyền thông, xây dựng kế hoạch trong các đợt tổ chức tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em là học sinh, sinh viên. Tiếp tục rà soát triệt để và lập danh sách người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 5 tuổi trở lên trên địa bàn, yêu cầu từng địa phương cấp xã, cấp tổ, thôn, xóm, bản phải quản lý được danh sách người tại địa phương mình đã được tiêm và người chưa được tiêm (hoặc tiêm chưa đủ liều) vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện đúng phương châm: đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để lập danh sách quản lý các đối tượng chưa được tiêm vắc xin gửi đến ngành Y tế để triển khai tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các Sở, ngành liên quan và các địa phương cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương phối hợp thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công an các địa phương phối hợp với đơn vị y tế cùng cấp rà soát, đối soát lại các đối tượng sai thông tin hoặc thiếu các thông tin về Căn cước công dân/CMND/Mã định danh để đảm bảo dữ liệu được chính xác và cập nhật kịp thời trên phần mềm hệ thống tiêm chủng. Triển khai ngay việc ký “Hộ chiếu vắc xin” sau tiêm và ngay sau khi làm sạch dữ liệu.

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19 để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia tiêm vắc xin để phòng chống dịch bệnh COVID-19 an toàn và hiệu quả. Phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng dịch bệnh COVID-19. Riêng đối với ngành Giáo dục đẩy mạnh công tác truyền thông tại các cơ sở giáo dục, tập huấn tăng cường các kỹ năng, các kiến thức hiểu biết về vắc xin, truyền thông trọng tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết của các bậc phụ huynh đối với liều cơ bản, liều nhắc lại.

Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin, đảm bảo nguyên tắc vắc xin phân bổ đến đâu tiêm ngay đến đó, tuyệt đối không để tồn đọng hoặc xuất hủy vắc xin khi vẫn còn đối tượng cần tiêm. Huy động tối đa các lực lượng tham gia tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, thuận lợi, đúng các quy định về tiêm chủng.../.