DetailController

Văn hóa

Làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn

15/02/2022 00:00
Công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung đưa ra nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo cư dân nông thôn.
Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn hàng năm tăng thêm khoảng 2,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn 6,6%. Các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả, giải quyết được các khó khăn bức xúc của hộ nghèo, cận nghèo và của thôn, xã, huyện nghèo. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ trực tiếp giống cây trồng, vật nuôi cho bà con đã giúp cho hộ dân nghèo giảm bớt khó khăn trong đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhìn chung, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngân hàng chính sách xã hội đến nay triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các hộ chính sách khác. Nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với mức vay cao hơn, lãi suất thấp hơn và thời gian cho vay dài hơn đã góp phần quan trọng giúp các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với kênh tín dụng ưu đãi của Chính phủ, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo, làm giàu. Bình quân mỗi năm, tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng trên 15.800 lao động. Giới thiệu, phối hợp với 176 lượt doanh nghiệp đến tuyển chọn lao động, tiến hành tuyển chọn và đưa 3.405 lao động xuất cảnh làm việc nước ngoài. Thông qua chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong các trường, lớp học. Đến nay, toàn ngành Giáo dục có 8.291 phòng học. Toàn tỉnh có 541 đơn vị, trường học; tất cả các phường, thị trấn trong tỉnh đều có trường, lớp từ mầm non đến THCS. Chất lượng Giáo dục và Đào tạo có chuyển biến rõ rệt. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia gắn với xây dựng nong thôn mới được đẩy mạnh. Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn Quốc gia đến nay đạt 52,8%, trong đó trường mầm non đạt 56,31%, trường tiểu học đạt 88,57%, trường THCS, TH&THCS, PTDTNT đạt 52,73% và trường THPT đạt 25%. Công tác giáo dục dân tộc tiếp tục được quan tâm.

Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh được quan tâm thường xuyên. Tỷ lệ số bác sỹ/1 vạn dân tăng từ 7,73 bác sỹ lên 8,8 bác sỹ. Số giường bệnh/1 vạn dân tăng từ 23 giường lên 26 giường. Thực hiện có hiệu quả chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng, 100% cho người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo được triển khai ở tất cả các cơ sở y tế từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, hiện nay 100% các trạm y tế trong toàn tỉnh đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với “Chương trình xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh có 1.428 đội văn nghệ quần chúng tại thôn, xóm, tổ dân phố với hàng chục nghìn diễn viên, nghệ nhân không chuyên./.