DetailController

Giáo dục

Làm tốt công tác thư viện trường học góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng

18/10/2022 00:00
Trong năm học 2021-2022, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã được tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về công tác thư viện. 100% các huyện, thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo để thực hiện công tác xây dựng, quản lý, tổ chức hoạt động, quy trì các thư hiện trường học theo quy định. Chất lượng, hiệu quả công tác thư hiện trường học tại một số huyện, thành phố đạt hiệu quả cao như: Cao Phong, Đà Bắc, Yên Thủy, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình…
Các trường học tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên các cấp học góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng

Ngành Giáo dục và đào tạo đã phối hợp với Sở Văn  hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong công tác xây dựng thư viện và phát triển văn hóa đọc tại các nhà trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2022. Phát động và triển khai Cuộc thi đại sứ Văn hóa đọc; tập huấn cho cán bộ thư viện trường học trong triển khai các hoạt động giới thiệu, tuyên truyền về sách, các chương trình thư viện lưu động về các trường vùng đặc biệt khó khăn; triển khai phát thẻ đọc miễn phí cho học sinh tại Thư viện tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt, tích cực phối hợp với các tổ chức phi chính phủ để huy động các nguồn lực cho công tác thư viện.

Năm học 2021-2022, hệ thống thư viện trường học trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có tổng số 2,5 triệu đầu sách, trong đó có 1,2 triệu bản báo, tạp chí; trên 150 nghìn bản sách giáo khoa, trên 610 nghìn bản sách tham khảo; trên 320 nghìn bản sách nghiệp vụ; trên 730 nghìn bản truyện. Các nhà trường đã tích cực bổ sung sách, báo, tạp chí, tài liệu cho thư viện theo cơ bản đảm bảo về chất lượng và số lượng phù hợp với từng cấp học, từng bước đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được quan tâm đầu tư, trên 70% thư viện được bố trí cơ sở vật chất tối thiểu 02 phòng với đầy đủ chỗ ngồi cho giáo viên và học sinh, có đủ các loại giá sách, biểu bảng, tủ phích mục lục; trên 80% thư viện đã được đầu tư phần mềm quản lý thư viện; trên 90% thư viện được đầu tư máy tính kết nối mạng phục vụ công tác quản lý, tra cứu tại thư viện các nhà trường; trên 80% thư viện có diện tích đảm bảo phục vụ dạy các tiết đọc thư viện cấp tiểu học; trêm 85% các đơn vị có thư viện góc lớp, tiêu biểu như: Phòng GD&ĐT Cao Phong, Yên Thủy, Lạc Thủy, Đà Bắc, thành phố Hòa Bình; trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, PTDTNT THPT tỉnh, THPT Mường Bi…Đội ngũ cán bộ thư viên có trình độ chuyên môn về thư hiện là 170 người, đạt tỷ lệ 55,3%; 137 cán bộ thư viện là kiêm nhiệm, chiếm 44,7%. Thư viện các nhà trường cơ bản đã thiết lập đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh việc lập chương trình, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách báo của thư viện, các thư viện đã triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức các cuộc thi đọc thơ, giới thiệu sách, bình luận sách, vẽ sách, trưng bày sách…Nhiều đơn vị, trường học đã duy trì 30 phút đọc truyện và buổi trưa trong tuần. Tham gia viết tin, bài đăng trên website, trang mạng của các nhà trường nhằm tạo sức lan toản trong cộng đồng và nhà trường; tổ chức cho giáo viên và học sinh hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam”; phát động phong trào về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoạt động trải nghiệm “Nhân vật em yêu thích”; phát động phong trào “Vua đọc sách”; hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời” với chủ đề “Chuyển đổi số, thúc đẩy học tập suốt đời”; quyên góp xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung và tặng cho các bạn vùng còn khó khăn…Tham gia thực hiện tốt việc học tập thông qua các phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”…Hướng ứng Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022, toàn ngành có 67 trường tham gia. Việc hưởng ứng, khuyến khích tham gia cuộc thi đã tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên các cấp học, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Trong Chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học, đã hoàn thành thiết lập và khai trương thư viện, tổ chức ngày hội đọc sách gia đình. 100% các trường tổ chức tốt ngày hội đọc sách gia đình mang lại niềm vui cho học sinh và khuyến khích cha mẹ hỗ trợ con đọc sách ở nhà. Năm học 2021-2022, có 223/223 trường triển khai tiết đọc thư viện, đạt tỷ lệ 100%; 85% trường thực hiện mô hình Room to read đạt tỷ lệ 38%, góp phần xây dựng thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc và nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình giáo dục phổ thông. Toàn ngành đã tổ chức được 597 buổi tuyên truyền giới thiệu sách, trên 200 đợt trưng bày sách, tổ chức trên 65 nghìn tiết học tại thư viện. Qua đó thu hút trên 85% cán bộ, giáo viên, 75% học sinh thường xuyên đến thư viện. Huy động được nguồn lực trên 2,6 tỷ đồng cải tải, hỗ trợ các hoạt động thư viện.

Với những kết quả đã đạt được, đến nay toàn tỉnh có 218/294 thư viện đạt danh hiệu thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc. Trong đó có 75/294 thư viện đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 18,37%; 48/294 thư viện tiên tiến, chiếm tỷ lệ 16,33%; 98/294 thư viện xuất sắc, đạt tỷ lệ 33,33%; 76/294 thư viện chưa đạt chuẩn và 63 thư viện quá thời hạn công nhận lại./.