DetailController

Thời sự trong ngày

Làm tốt công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

25/04/2023 17:00
10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Các cấp, các ngành triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC được tăng cường; ý thức tham gia công tác PCCC của Nhân dân được nâng lên.
Đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức PCCC&CNCH

Lực lượng Công an trong tỉnh đã rà soát, củng cố xây dựng 275 phương án chữa cháy và 122 phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an; 01 phương án huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh và Chi cục kiểm lâm – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chữa cháy rừng; tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt 05 phương án phòng ngừa và xử lý tình huống cháy nổ lớn của Cơ quan Công an (02 phương án đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt và 03 phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã xuất 780 lượt xe cùng 5.359 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia thực tập 289 phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ, phương án phòng thủ, phòng chống khủng bố cấp tỉnh, cấp huyện; huy động các lực lượng, phương tiện trên địa bàn tỉnh phối hợp tham gia diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ lớn có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Khu Công nghiệp Lương Sơn, Khu Công nghiệp Bờ trái Sông Đà. Tất cả các phương án chữa cháy, CNCH của cơ quan Công an đều tổ chức họp rút kinh nghiệm theo quy định, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, sát với thực tế.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và chính quyền địa phương,các đơn vị Công an trong tỉnh đã ban hành các kế hoạch, xây dựng các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cháy, nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các các dịp lễ lớn, các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trí của đất nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã điều động trên 200 lượt xe chữa cháy cùng hơn 1.700 cán bộ chiến sĩ phối hợp triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn PCCC tại các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 02 kỳ/năm cho cán bộ chiến sĩ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Kết quả, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ đạt khá/giỏi trên 65%; không có yếu kém. Xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện phương tiện mới khi được trang cấp; tổ chức huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho chiến sỹ nghĩa vụ mới về đơn vị, đảm bảo 100% chiến sỹ nắm bắt và sử dụng tốt các phương tiện chữa cháy và CNCH trang bị trên xe, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức huấn luyện đội tuyển tham gia Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh đã cử gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH, qua đó nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, chiến đấu sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tính đến nay, tỉnh có 212 trụ nước chữa cháy phân bố tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. Cụ thể: Thành phố Hòa Bình có 117 trụ, huyện Cao Phong 08 trụ, huyện Yên Thủy 08 trụ, huyện Lạc Thủy 03 trụ, huyện Lương Sơn 29 trụ; khu công nghiệp Bờ trái sông Đà 13 trụ; khu công nghiệp Lương Sơn 14 trụ; cụm công nghiệp Chiềng Châu 12 trụ; khu dân cư mới thị trấn Bo huyện Kim Bôi 08 trụ. Trong đó có 101 trụ nước chữa cháy đô thị, 73 trụ nước chữa cháy khu dân cư, 39 trụ nước chữa cháy khu công nghiệp. Có tổng số 137 trụ nước đảm bảo yêu cầu phục vụ chữa cháy. Các nhà mạng viễn thông đã phủ sóng trên toàn bộ địa bàn tỉnh, đảm bảo cho công tác thông tin báo cháy. Hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, bộ đàm, đường truyền…), cung cấp điện cơ bản đảm bảo để phục vụ công tác chữa cháy. Có 206 tin báo cháy, sự cố, tai nạn nhận được, 183 vụ cháy, sự cố, tai nạn lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp tổ chức chữa cháy, CNCH, 19 vụ cháy, sự cố, tai nạn do người dân tự dập tắt, CNCH, 4 vụ cháy, sự cố, tai nạn do lực lượng PCCC cơ sở tự dập tắt, CNCH, 359 lượt xe chữa cháy, xe CNCH, xe cứu thương, xuồng CNCH và 2676 lượt cán bộ, chiến sĩ./.