DetailController

Khoa học - Môi trường

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 – 2027

13/11/2023 15:13
Chiều 10/11, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 – 2027. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh; Các phật tử tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hoà Bình.
Lãnh đạo 3 đơn vị: UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình phối hợp

Phát biểu khai mạc tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 10 năm 2023 thực hiện Chương trình phối hợp số 08, bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực, khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo”, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội cùng sự đóng góp tích cực của Nhân dân, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhằm nâng cao hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn tới, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát thật kỹ các nội dung thực hiện để thống nhất ký kết triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các nội dung Chương trình phối hợp. Thường xuyên trao đổi thông tin về nội dung và kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Hằng năm các cơ quan, đơn vị cần đánh giá kết quả triển khai thực hiện thuộc mảng lĩnh vực công tác của mình và giai đoạn về kết quả triển khai quy chế để thực hiện tốt cho những năm tiếp theo.

Nội dung phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 – 2027 bao gồm: Phối hợp và hỗ trợ các tôn giáo nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng tôn giáo nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi theo hướng tích cực của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường (năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các tầng lớp Nhân dân; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các đoàn thể các cấp phát động, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại gia đình và cộng đồng dân cư...

Tại lễ ký kết, các cơ quan đơn vị tham gia ký kết đã thống nhất cao về trách nhiệm, nhiệm vụ của từng bên trong quá trình triển khai Chương trình phối hợp. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các nhiệm vụ phát sinh, các bên cùng trao đổi, phối hợp bàn bạc, quyết định./.