DetailController

Giáo dục

Ký kết Chương trình phối hợp công tác trong giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương thông qua di sản văn hóa

18/03/2020 00:00
Chiều ngày 17/3, Sở VH,TT&DL và Sở Giáo dục &Đào tạo tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương thông qua di sản văn hóa. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo hai cơ quan, lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.
Lãnh đạo Sở VH,TT&DL và Sở GD&ĐT thực hiện ký kết chương trình phối hợp công tác

Việc ký kết nhằm thực hiện Quyết định số 4788 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về việc phê duyệt đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bảo tàng gắn với phát triển du lịch”.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Sở VH,TT&DL và Sở GD&ĐT nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc triển khai giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương thông qua hệ thống di sản văn hóa. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, di sản văn hóa và tổ chức học tập lịch sử tại Bảo tàng gắn với học đường; thực hiện chức năng bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời giúp học sinh có thêm môi trường học thực tế về lịch sử địa phương, tìm hiểu và tham gia vào sự nghiệp bảo vệ, phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, giúp học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ di sản, tạo hứng thú học tập cho các em học sinh. Từ đó giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho các em học sinh. Nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của các thế hệ trước để lại, đặc biệt là những di sản, di tích tại địa phương.

Hai cơ quan sẽ có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng, biên soạn các loại tài liệu giới thiệu về di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình dùng cho học sinh; xây dựng chuyên đề học tập lịch sử tại bảo tàng tỉnh và tại các di tích, xây dựng các chuyên đề học tập lịch sử địa phương phù hợp với nhiều cấp học và lứa tuổi; xây dựng chương trình hoạt động, tìm hiểu, khám phá, tương tác các loại hình di sản cho học sinh các cấp; nghiên cứu, biên soạn tài liệu và tổ chức truyền dạy một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình thông qua các hình thức, mô hình hoạt động cho phù hợp như: thành lập câu lạc bộ, xây dựng chương trình sinh hoạt, học tập ngoại khóa….đưa các trò chơi, trò diễn dân gian tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Hòa Bình phổ biến trong các hoạt động ngoại khóa của học sinh, trong hệ thống trường học trong toàn tỉnh./.