DetailController

Chính trị

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

31/05/2023 15:28
Chiều 30/5, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVII, các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu; còn 01 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 80%. Nổi bật là hàng năm, có 90% trở lên cơ quan, đơn vị đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 80% trở lên đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa”; 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; kết nạp mới 427 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý kỷ luật đảng nghiêm minh và giải quyết đơn thư tố cáo kịp thời, đúng quy định.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận, phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tại Đảng bộ Khối thời gian qua. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó tạo chuyển biến mạnh hơn nữa về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ; phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ trong quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Tăng cường phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng./.