DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

10/01/2024 16:30
Sáng ngày 10/1, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã có buổi khảo sát tại Sở LĐ,TB&XH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn; cùng tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, đại diện HĐND tỉnh.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát tại Sở LĐ, TB &XH

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở LĐ, TB &XH đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành. Đã sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị (giảm 01 đơn vị Quỹ bảo trợ trẻ em) ; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố sắp xếp, sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố với Trung tâm dạy nghề cấp huyện thành 1 đơn vị; giải thể Trung tâm dạy nghề của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm dạy nghề của Hội phụ nữ; Trung tâm Dạy nghề Liên đoàn lao động tỉnh. Thực hiện tinh giản 10% biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đối với 2 trường cao đẳng tỷ lệ tinh giản gần 20% biên chế so với năm 2025.

Tuy nhiên hiện nay cơ sở vật chất của một số đơn vị chưa đáp ứng được nhu cầu, còn thiếu, chưa đồng bộ (trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật chưa có ký túc xá học sinh, sinh viên); định mức đối với một số lĩnh vực còn thấp (nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, người nghiện ma tuý). Một số đơn vị sự nghiệp thiết yếu không có nguồn thu, số lượng đối tượng quản lý nuôi dưỡng đông, các cơ sở cai nghiện ma tuý thiếu biên chế so với mức quy định, tuy nhiên không được giao bổ sung biên chế, hoạt động của đơn vị khó khăn. Chế độ trực của viên chức các cơ sở cai nghiện, công tác xã hội còn thấp.

Trên cơ sở đó, Sở LĐ, TB&XH kiến nghị tới đoàn giám sát một số nội dung như: Đề nghị bố trí đủ biên chế cho các đơn vị trợ giúp xã hội, cai nghiện ma tuý; đề nghị không giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách sang biên chế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đề nghị xem xét nâng chế độ trợ cấp, phụ cấp đối vơi công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận kết quả trong thực hiện các chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc Sở Lao động, TB&XH; đồng chí ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời đề nghị thời gian tới Sở Lao động, TB&XH tiếp tục quan tâm, rà soát các nội dung về biên chế, tuyển dụng, chế độ chính sách cho người lao động tại các đơn vị; trên cơ sở đó kịp thời đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Đông chí ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của sở tại buổi làm việc, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, đoàn đã tới kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở cai nghiện ma túy số I, thành phố Hòa Bình./.