DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

26/04/2022 00:00
Ngày 26/4, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức vào ngày 29/4/2022. Tại Kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét 13 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, tập trung vào các nội dung: Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội, vì lợi ích Quốc gia, lợi ích cộng đồng năm 2022; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung, chương trình Kỳ họp. Đồng thời, tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung, như: Xem xét điều chỉnh thủ tục đầu tư phù hợp để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ rừng và nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn để hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo; nêu rõ các trường hợp thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các dự thảo, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung, chương trình để Kỳ họp diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng./.