DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011 -2016

09/07/2013 00:00

Sáng 9/7, tại Hội trường UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã khai mạc trọng thể, bắt đầu 02 ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Dự kỳ họp về phía Trung ương có đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, ĐBQH khóa XIII tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tòan cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tại kỳ họp này, các đại  biểu HĐND sẽ nghe và tập trung xem xét các báo cáo: Báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Ban Pháp chế  Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền.

Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết chính về: Nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ; Nghị quyết về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 87/2007/NQ-HĐND ngày 06/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng mức trợ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; quy định chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tiến hành công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 đại biểu đang giữ chức vụ được HĐND bầu và có thời gian đã đảm nhận chức vụ trong năm trước đó tại thời điểm HĐND lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Hòa Bình là điểm sáng của các tỉnh miền núi, tỉnh đã và đang có hướng đi đúng và đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế luôn giữ mức tăng trưởng khá và cao hơn bình quân chung của cả nước, văn hóa bản sắc được quan tâm bảo tồn, giữ gìn và phát huy, là một điểm nóng trên đường dây vận chuyển ma túy song an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững. Thời gian tới, tỉnh cần tập trung hơn nữa vào việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm rà soát quy hoạch và quan tâm hỗ trợ tới đời sống đồng bào khu di dân lòng hồ sông Đà. Phát huy lợi thế thuận lợi về giao thông, cận kề các điểm kinh tế lớn đề phát triển sản xuất nông nghiệp, là điểm cung cấp thực phẩm sạch cho các thành phố lớn. Về công tác HĐND, cần nâng cao hiệu quả của các cuộc giám sát của HĐND tỉnh. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, huy động nội lực, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để xây dựng nông thôn mới.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVsẽ diễn ra trong hai ngày từ 9/7 tới 10/7/2013./.