DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

08/12/2021 00:00
Ngày 08/12, Hội đồng nhân dân tỉnh đã Khai mạc Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa Kỳ họp. Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong thời điểm các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực: có 14/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.070 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 31,6% vượt kế hoạch đề ra; hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực. Qua đó, đã góp phần cùng cả nước ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với nhiều nội dung quan trọng cần xem xét, thông qua, đồng chí Chủ tịch HĐND đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tham gia ý kiến, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; chất vấn đúng và trúng những vấn đề trọng tâm mà cử tri quan tâm, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có những quyết định đúng đắn, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Thảo luận các Báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và Thông báo kết luận các nội dung chất vấn sau Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; các Báo cáo của các ngành Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Báo cáo khác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng thời, xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn nước ngoài (ODA); kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương; quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp và quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025; các chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; quy định mức chuẩn trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội; các nghị quyết liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quyết định biên chế. Cho ý kiến và quyết định thông qua các đề án, đặc biệt là Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: Từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình....

HĐND tỉnh sẽ dành thời thượng để thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận tại Tổ, tại Hội trường để UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm.

          Dự kiến, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 08-09/12/2021./.