DetailController

Văn hóa

Kết quả thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh

03/02/2023 00:00
Huyện Lạc Thủy và huyện Mai Châu có vị trí địa lý tự nhiên, xã hội thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh kết hợp với du lịch tâm linh. Trong đó, để nâng cao sự chuyên nghiệp, văn minh cho khu du lịch, đồng thời nâng cao đời sống kinh tế xã hội, tạo được công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch thân thiện với môi trường, Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý cho phép tỉnh Hòa Bình thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tại khu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Công tác thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan khu du lịch Bản Lác, huyện Mai Châu được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án thí điểm hoạt động xe 4 bánh bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và khu du lịch Bản Lác, các bản lân cận thuộc huyện Mai Châu. Các đơn vị thí điểm tại địa bàn huyện Lạc Thủy và huyện Mai Châu đã được Bộ Giao thông vận tải gia hạn và tiếp tục triển khai thực hiện hoạt động thí điểm đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, các đơn vị thí điểm đã nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về triển khai hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh, thực hiện đầu tư mua sắm phương tiện, đăng ký đăng kiểm theo quy định và hoạt động theo đúng các tuyến đường đã được đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đã đáp ứng được nhu cầu tham quan, đi lại của Nhân dân tại các khu du lịch được phép hoạt động.

Về người điều khiển phương tiện, tất cả lái xe đều có giấy phép lái xe từ B2 trở lên và được đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định của Nhà nước về vận tải hành khách bằng xe điện. Đối với các điểm đậu đỗ và dừng đỗ đón trả khách đều được các đơn vị được tham gia thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện lắp đặt cắm biển báo dừng, đỗ xe điện tại các vị trí dừng đỗ đón trả khách theo quy định; công tác đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường khu vực dừng, đón trả khách luôn được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Về giá cước, các đơn vị đã thực hiện kê khai giá cước theo quy định.

Tổng số đơn vị được phê duyệt thí điểm hoạt động xe 4 bánh bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh gồm có 04 đơn vị, gồm có: Công ty TNHH MTV Ngọc Long Phú Lão; Công ty TNHH MTV Chùa Tiên - Mẫu Đầm Đa; Hợp tác xã vận tải Hợp Lực; Hợp tác xã Vận tải Quang Minh. Tổng số phương tiện xe điện của 04 đơn vị được phép hoạt động thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại gồm có 47 phương tiện.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện Lạc Thủy, Mai Châu và các lực lượng chức năng liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án hoạt động thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Các phương tiện xe điện đều được các đơn vị thí điểm thực hiện mua mới, có vận tốc thiết kế lớn nhất không quá 30 km/h, số chỗ ngồi không quá 15 chỗ, được đăng ký, cấp biển số theo quy định. Công tác thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch tại khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy và khu du lịch Bản Lác, các bản lân cận thuộc huyện Mai Châu đều được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo theo đúng nội dung đề án thí điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt, đã đáp ứng được nhu cầu tham quan, đi lại của Nhân dân tại các khu du lịch được cho phép hoạt động. Để đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Lạc Thủy, huyện Mai Châu chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện đình chỉ các tổ chức, cá nhân hoạt động xe điện tự phát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.