DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

11/01/2023 00:00
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm 2022 các cấp, các ngành, đơn vị đã có sự quan tâm đến công tác tuyên truyền về Cuộc vận động. Hình thức tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung, đa dạng, phong phú, qua đó đã có tác dụng tích cực; giúp người tiêu dùng trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa trong nước, thay đổi hành vi ưu tiên mua sẵm, tiêu dùng hàng hóa thương hiệu Việt.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đăng tải tin, bài tuyên truyền về Cuộc vận động, phát hành 5.000 cuốn; trên bản “Thông tin sinh hoạt Chi bộ” hàng tháng, xây dựng chuyên trang chuyên mục giới thiệu, quảng bá sản phẩm chất lượng cao sản xuất tại Hòa Bình. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực, phối hợp lồng ghép tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác trên địa bàn như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên ưu tiên sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Tổ chức 30 lớp bồi dưỡng công tác Mặt trận cấp tỉnh, trong đó triển khai nội dung về Cuộc vận động cho trên 1.800 đại biểu tham dự. Thường xuyên phản ánh các hoạt động của Cuộc vận động trên mọi phương diện, 12 số bản tin công tác Mặt trận với 24.000 cuốn được xuất bản, khoảng 220 tin, bài, ảnh.

Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động. Tổ chức được 32 lớp nghề về chăn nuôi gà, gia cầm, nấu ăn, thêu, mây tre đan cho 839 hội viên, tổ chức tư vấn, giới thiệu cho 718 hội viên được học nghề có việc làm thu nhập từ 5 – 6 triệu đồng/tháng. Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động cho nông dân các cấp tín chấp cung ứng 1.263,9 tấn phân bón các loại; 135 tấn thức ăn chăn nuôi; 34,5 tấn ngô, lúa… giống các loại; thuốc bảo vệ thực vật 03 tấn các loại tổng giá trị 33.053 triệu đồng. Hỗ trợ tiêu thụ trên 25 tấn sản phẩm cam, rau, củ, quả và cá sông đà; hỗ trợ 25.000 tem truy xuất thông tin và truy xuất nguồn gốc cho hợp tác xã Hải Đăng và cửa hàng nông sản an toàn. Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức truyền thông cách nhận biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo cho sức khỏe cho 8.200 hội viên. Phối hợp tổ chức “Chợ phiên nông sản an toàn”, giới thiệu 3 hợp tác xã, 21 hộ sản xuất kinh doanh tham gia sàn thương mại Posrmart với các sản phẩm phong phú như cà gai leo, dầu lạc, dầu vừng, bưởi, mật ong… Từ đó, tạo lòng tin cho người tiêu dùng và hướng người tiêu dùng đến sử dụng thường xuyên sản phẩm nội địa.

Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức cơ quan doanh nghiệp tuyên truyền vận động tới các tầng lớp Nhân dân sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm dịch vụ có chất lượng của các doanh nghiệp sản xuất trong nước; thực hiện 3 không “Không sử dụng chất ấm trong chăn nuôi, trồng trọt; không sử dụng chất cấm trong bảo quản, chế biến; không tiêu dùng thực phẩm bẩn”. Trong năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức lồng ghép 38 cuộc tuyên truyền, thu hút 7.500 lượt người tham gia. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 111 cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản; thực hiện hỗ trợ 213.300 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; giới thiệu và kết nối cho 40 cơ sở tham gia hội chợ, tuần lễ, quảng bá sản phẩm tại thị trường trong nước, kết nối, giới thiệu 02 doanh nghiệp tham gia hội chợ Quốc tế và thực phẩm, đồ uống Fine Food Australia tại Australia./.