DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Kết quả Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2024

29/05/2024 16:29
Với Chủ đề Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 là “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP... Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm đã tổ chức các đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 diễn ra từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 15/5/2024. Thông qua đợt cao điểm, toàn tỉnh đã phát động một chiến dịch truyền thông nhằm phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đến các nhóm đối tượng; phổ biến kiến thức phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, biểu dương các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến, kỹ thuật đảm bảo ATTP, góp phần phát triển kinh tế; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp thực tế trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và nội dung đa dạng. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đã tổ chức Lễ phát động, diễu hành, cổ động hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024. In cấp 90 băng rôn tuyên truyền cho 9 huyện và treo 160 băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường số buổi và thời lượng phát sóng các tin, bài về ATTP. Cơ quan chức năng và địa phương tổ chức 232 Hội thảo nói chuyện, tọa đàm về nội dung, truyền thanh loa cơ sở tại 151/151 xã, phường, thị trấn,...

Trong Tháng hành động ATTP, toàn tỉnh đã thành lập 165 đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP. Trong đó, 3 đoàn tuyến tỉnh, tuyến 11 đoàn tuyến huyện và 151 đoàn tuyến xã. Đoàn kiểm tra liên ngành đã phối hợp tốt với Ban Chỉ đạo ATTP các cấp trong kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa phương, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 10.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hơn 1880 cơ sở. Sau quá trình kiểm tra, có 1867 cơ sở đạt tiêu chuẩn ATTP, đạt 99,3%. Đoàn đã phát hiện và xử lý 13 cơ sở  vi phạm quy định ATTP.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động quản lý ATTP trên địa bàn cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Lực lượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý ATTP trên địa bàn còn thiếu so với yêu cầu công việc; các quy định liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính còn nhiều bất cập, chồng chéo; nhiều cơ sở thực phẩm có quy mô nhỏ lẻ, sản xuất thủ công, nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế...

Khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về ATTP cho cán bộ làm công tác ATTP tuyến huyện, xã, phường, thị trấn. Bổ sung bộ dụng cụ kiểm tra nhanh và các thiết bị cuyên dụng khác phục vụ công tác kiểm tra của các đoàn kiểm tra liên ngành. Mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ làm báo cáo tuyến huyện và tuyến xã.

Với những nỗ lực của các cấp, các ngành trong hoạt động bảo đảm ATTP góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức thái độ, hành vi của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm thực phẩm được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân./.