DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Kết quả sau 20 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

09/01/2023 00:00
Trong 20 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, cấp uỷ đảng, Uỷ ban nhân dân, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp; sự phối hợp tích cực các tổ chức CT-XH nhận uỷ thác trong việc thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn. Với thủ tục hồ đơn giản, tinh thần phục vụ trách nhiệm, hết minh của đội ngũ cán bộ NHCSXH, màng lưới rộng khắp với hệ thống Điểm giao dịch xuống tận các xã/phường, Tổ TK&VV được thành lập đến các thôn, xóm, tổ dân phố đã giúp người nghèo, các đối tượng chính sách thuận lợi, nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tiết giảm chi phí và đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, do vậy nguồn vốn, dư nợ tín dụng chính sách ngày càng lớn mạnh, chất lượng tín dụng ngày càng nâng lên, cụ thể:

Khi mới thành lập, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình thực hiện cho vay 02 chương trình tín dụng, gồm: Cho vay giải quyết việc làm nhận bàn giao từ Kho bạc Nhà nước; cho vay hộ nghèo nhận bàn giao từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ 206,2 tỷ đồng, trong đó dư nợ quá hạn trên 5,5 tỷ đồng, chiếm 2,69% tổng dư nợ. Sau 20 năm hoạt động, chi nhánh đã thực hiện cho vay 22 chương trình tín dụng, doanh số cho vay trên 11.800 tỷ đồng với 650.533 lượt khách hàng, doanh số thu nợ trên 7.880 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ trên 4.126 tỷ đồng, tăng gần 20 lần so với năm 2003, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 16,6%; dư nợ quá hạn trên 2.500 triệu đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ, giảm 2,63% so với thời điểm nhận bàn giao. Nguồn vốn tín dụng được tập trung đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục đào tạo, chú trọng đầu tư vốn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, gắn việc đầu tư nguồn vốn với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh; thông qua nguồn vốn và hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã có trên 648 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh được vay vốn từ NHCSXH; giúp cho trên 116 nghìn lượt hộ thoát nghèo theo từng giai đoạn điều tra (tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm), góp phần tạo việc làm mới cho trên 32 nghìn lao động; giúp hộ nghèo xây dựng trên 21 nghìn ngôi nhà, xây dựng trên 182 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh cho hộ gia đình ở khu vực nông thôn, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt và sức khỏe cho người dân; giúp gần 1,1 nghìn lao động là con hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được vay vốn đi lao động ở nước ngoài, gần 40 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, tạo nguồn nhân lực có tri thức cho xã hội; xây mới, sửa chữa và mua nhà ở xã hội 466 căn; hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho trên 11 nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Trong thời kỳ khó khăn nhất của do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã giúp 12 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được vay vốn để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19, mua trên 1.000 máy tính phục vụ học tập trực tuyến và hỗ trợ 15 Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vay vốn để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19. Nhiều hộ gia đình nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã có cơ hội làm chủ cuộc sống của mình, thay đổi tập quán làm ăn, thay đổi ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đó chính là hiệu quả kinh tế - xã hội đem lại từ các chương trình tín dụng chính sách và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, gắn kết nhân dân với chính quyền địa phương, gắn kết các Hội, đoàn thể với các hội viên hơn, đặc biệt nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tác động tích cực đến vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn và trật tự xã hội.

Với kết quả đạt được 20 năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, nhân dân đồng tình ủng hộ, đạt hiệu quả tích cực và khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên cải thiện cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng và trở thành công cụ, giải pháp có tính lâu dài, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình, kế hoạch, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19./.