DetailController

Chính trị

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 lĩnh vực Đất đai – Tài nguyên – Môi trường

17/06/2024 15:56
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng, việc sang tên đổi chủ các thủ tục còn rườm rà, gây phiền hà, người dân phải đi lại nhiều lần (Cử tri huyện Lạc Thủy)

Trả lời:

Nhằm cải cách thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số quyết định cụ thể như sau: Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc cắt giảm 30% thời gian thực hiện đối với 17 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó có 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai); Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 về việc cắt giảm 30% ; thời gian thực hiện đối với 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó có 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai).

 Ngoài ra, để nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh; giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (trong đó có 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai).

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra lại việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay, để kịp thời nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của nhà nước, đồng thời giảm bớt phiền hà, khó khăn cho người dân.

Thực hiện Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng và công văn số 144/HĐND-CTHĐND ngày 28/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu chuẩn bị xây dựng các tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được quy định tại các Luật nêu trên, hoàn thành và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ngay sau khi các Luật có hiệu lực thi hành để tạo cơ chế cho các chính sách mới liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét việc các hộ dân thuộc nông trường Sông Bôi (cũ) chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất? chỉ đạo việc hướng dẫn người dân làm các thủ tục, hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dựng đất (Cử tri xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy)

Trả lời:

Căn cứ kiến nghị của cử tri cũng như khiếu nại của công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Minh Sơn, trú tại thôn 2A, xã Cố Nghĩa (nay là xã Phú Nghĩa), huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình (lần 2) trong đó giao Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ khẩn trương giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri và nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/11/2023 của UBND huyện Lạc Thủy về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) cho các hộ dân thuộc Nông trường quốc doanh Sông Bôi (nay là Công ty TNHH HTV Sông Bôi - Thăng Long).

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu giải quyết dứt điểm các diện tích đất đang chồng lấn giữa đất lâm nghiệp, nông nghiệp, đất ở của Nhân dân với đất của các nông, lâm trường trên địa bàn huyện (Cử tri huyện Lạc Thủy)

Trả lời:

Đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy hiện nay gồm Công ty TNHH HTV Sông Bôi -Thăng Long; Công ty TNHH MTV Thanh Hà - Hoà Bình; Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình - Chi nhánh Lạc Thuỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan chức năng rà soát, kết quả cho thấy không có các diện tích đất đang chồng lấn giữa đất lâm nghiệp, nông nghiệp, đất ở của Nhân dân với đất của các nông, lâm trường đang quản lý trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Quá trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại về đất đai của UBND huyện Lạc Thuỷ cho thấy trong năm 2023 chỉ có 01 trường hợp của bà Vũ Thị Đảm thường trú tại thôn Đồng Tiến xã Phú Thành (sử dụng đất giáp ranh với đất của Công ty TNHH HTV Sông Bôi -Thăng Long). Đến thời điểm hiện tại, Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy đã thực hiện xong việc giao mốc giới cho hộ bà Đảm.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo Đề án đo đạc địa chính, chính quy; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu tái định cư; rà soát các diện tích chồng lấn theo Quyết định 672 của Thủ tướng Chính phủ (Cử tri huyện Mai Châu)

Trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo Đề án đo đạc địa chính, chính quy; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu tái định cư; rà soát các diện tích chồng lấn theo Quyết định 672 của Thủ tướng Chính phủ như sau.

Thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính gắn với đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Mai Châu (Dự án tổng thể).

Dự án được triển khai từ ngày 14/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Mai Châu tổ chức thực hiện, thường xuyên giám sát, chỉ đạo. Nhưng do tình hình dịch Covid19 năm 2021 và đầu năm 2022 diễn biến phức tạp, nên khó khăn cho các đơn vị tư vấn thi công trong công đoạn đo đạc, lập bản đồ địa chính, mặc dù đã cố gắng thực hiện nhưng đến cuối năm 2022 các đơn vị tư vấn thi công mới thực hiện xong công đoạn đo đạc, lập bản đồ địa chính, đến đầu năm 2023 mới chuyển sang công đoạn kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. Từ kết quả thực hiện dự án nêu trên và nội dung đề nghị của các đơn vị tư vấn thi công, đơn vị tư vấn kiểm tra, giám sát, UBND các xã, thị trấn về những khó khăn vướng mắc, dẫn đến thời gian thực hiện dự án chậm, kéo dài.

Căn cứ đề xuất của cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản về đồng ý giãn tiến độ hoàn thành Dự án Đo đạc, lập bản đồ địa chính gắn với đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Mai Châu để đảm bảo chất lượng sản phẩm của dự án và quyền lợi của người sử dụng đất đến 31/12/2024 tại Công văn số 5027/VPUBND-KTN ngày 20/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh .

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện Mai Châu chỉ đạo đôn đốc các đơn vị tư vấn, UBND cấp xã huyện Mai Châu, Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2024.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét việc điều chỉnh và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở ven đường khi thực hiện làm tuyến đường liên xã từ Thị trấn Đà Bắc đi Hiền Lương (cử tri đã có ý kiến nhiều lần và các cơ quan có thẩm quyền cũng đã trả lời là đang thực hiện tuy nhiên cũng đã mấy năm rồi vẫn chưa được nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) (Cử tri xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc)

Trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Cá nhân khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã từ Thị trấn Đà Bắc đi Hiền Lương, cụ thể như sau:

Trên cơ sở kết quả, tổng hợp báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc; ngày 14/12/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc ban hành Thông báo kết luận số 400-TB/HU đồng ý chủ trương bố trí ngân sách huyện hằng năm để thực hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình hiến đất phục vụ các công trình phúc lợi xã hội chưa được điều chỉnh từ năm 2013 đến nay.

Tại Quyết định số 4799/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 đã bố trí một phần kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ cập nhật, chỉnh lý biến động về hồ sơ địa chính và chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân hiến đất; sau khi Nhà nước thu hồi đất, giai đoạn từ năm 2013 đến nay trên địa bàn huyện Đà Bắc, thực hiện công tác đo đạc trên địa bàn xã Hiền Lương trong năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND huyện Đà Bắc tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai đảm bảo theo trình tự quy định và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét việc bổ sung quy hoạch đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân đã có nhà ở cố định từ lâu tại các xóm trên địa bàn xã Vầy Nưa để nhân dân ổn định cuộc sống; đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đổi một số diện tích đất phòng hộ sang đất mục đích sử dụng khác cho phù hợp với điều kiện hiện nay (Cử tri xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc)

Trả lời:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo bổ sung quy hoạch đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân gia đình có nhà ở kiên cố trên địa bàn xã Vầy Nưa; việc chuyển đổi một số diện tích đất phòng hộ sang mục đích sử dụng khác cho phù hợp với điều kiện hiện nay, cụ thể như sau: Giao UBND huyện Đà Bắc chỉ đạo thực hiện cơ quan chuyên môn xác minh thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, căn cứ quy định pháp luật đất đai, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã Vầy Nưa thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hòa Bình. Theo đó, tại Quyết định trên đã điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích đất rừng phòng hộ là 25.322,11 ha; đất rừng sản xuất là 16.993,91ha; ngày 19/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng theo Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Hiện nay diện tích đất các hộ đang sử dụng có nguồn gốc là đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đã được điều chỉnh nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng theo Quyết định trên, đến nay chưa được UBND các huyện, thành phố thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác.

Để việc sử dụng đất được đúng theo quy hoạch, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, kịp thời cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân đảm bảo theo quy định. Yêu cầu UBND huyện Đà Bắc thực hiện theo văn bản số 1448/STNMT-QLĐĐ ngày 01/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát các trường hợp cần chuyển mục đích sử dụng rừng và các quy định pháp luật hiện hành./.