DetailController

Giáo dục

Kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022

21/10/2022 00:00
Sau 4 tuần tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, khách quan, tiết kiệm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2022 đã thu hút 45.771 lượt người tham gia dự thi.

Cuộc thi bắt đầu tổ chức từ 07h00 phút ngày 15/8/2022, kết thúc23h59 phút ngày 11/9/2022; đã thu hút 45.771 lượt người tham gia dự thi. Trong đó có 601 người trả lời đúng 10/10 câu hỏi. Cụ thể, tuần thứ nhất, có 93 người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong tổng số 10.311 lượt người tham gia tìm hiểu; tuần thứ hai có 111 lượt người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong tổng số 11.230 người tham gia thi; tuần thứ ba có 152 lượt người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong tổng số 10.116 người tham gia thi; tuần thứ tư có 245 lượt người trả lời đúng 10/10 câu hỏi trong tổng số 14.114 người tham gia thi. Một số cơ quan, đơn vị có tỷ lệ công chức, viên chức hưởng ứng tốt cuộc thi, bài thi đạt chất lượng cao như: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà nước Hòa Bình, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu.

Ban Tổ chức quyết định trao giải thưởng cá nhân mỗi tuần cho 1 giải nhất trị giá 1.500.000 đồng; 1 giải nhì trị giá 1.000.000 đồng; 2 giải ba trị giá 500.000 đồng. Trao thưởng cho 5 tập thể có số lượng người tham gia cuộc thi nhiều nhất, trị giá mỗi giải thưởng 1.000.000 đồng. Trao thưởng cho 1 cá nhân có kết quả bình chọn số người dự thi sát nhất cuộc thi, trị giá 1.000.000 đồng.

Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh. Qua đó giúp phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ; tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính để người dân biết và giám sát việc thực hiện.