DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Kết quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh

13/06/2023 16:30
Thời gian qua, các cấp chính quyền và sở, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người kinh doanh, giảm thiểu vi phạm trong lĩnh vực này, đồng thời hạn chế được rủi ro cho người nông dân.
Toàn tỉnh hiện có 15 cơ sở được chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản với quy mô 1965 lồng.

Trong đó, tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng nông lâm thủy sản tiếp tục. Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến các đối tượng có hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thức phẩm trên Đài Phát thanh – Truyền hình, Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội. Tổ chức các lớp phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm theo các hình thức phù hợp cho cá nhân, tổ chức kinh doanh, chế biến, sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; xây dựng phóng sự về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Thông qua các đợt kiểm tra, cơ quan chức năng lồng ghép tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực. Đồng thời giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, cơ quan chức năng trong tỉnh đã thẩm định và cấp 18 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 1 giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Kiểm tra, giám sát 7 cơ sở được chứng nhận VietGAP, hữu cơ, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu. Tổ chức lấy 13 mẫu sản phẩm để phân tích tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm. Kết quả các mẫu đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu phân tích.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 715 cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Cơ quan chuyên môn đã thực hiện hỗ trợ 160 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, tiêu chuẩn hữu cơ. Tổng diện tích được công nhận đạt trên 2.490 ha, 1.965 lồng bè thủy sản và 2.338 tấn sản phẩm chăn nuôi/năm. Đồng thời, cấp xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 84 cơ sở. Thực hiện hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng và duy trì thương hiệu cho 38 sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc, xác thực chống giả và kết nối cung cầu tại địa chỉ hb.check.net.vn. Hiện có 76 doanh nghiệp/hợp tác xã/cơ sở tham gia hệ thống với trên 420 sản phẩm. Triển khai dán trên 8 triệu tem truy xuất nguồn gốc để gắn lên sản phẩm của tỉnh nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng cũng như bảo vệ thương hiệu của sản phẩm.

Các địa phương đã tăng cường các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh kênh tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử. Duy trì các kênh bán hàng qua hệ thống chuỗi các cửa hàng an toàn, siêu thị, tạo sự kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, nhà vườn... Kết quả xuất khẩu sản phẩm quả tươi 5 tháng đầu năm 2023 đạt 500 tấn, gồm: 350 tấn chuối tiêu hồng, chuối tây sang thị trường Trung Quốc; 150 tấn mía trắng ăn tươi trong đó 20 tấn lần đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, còn lại xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Canada. Các sản phẩm chế biến xuất khẩu của tỉnh cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện có 7 doanh nghiệp chế biến tham gia xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức.../.