DetailController

Tin từ các đơn vị

Kết quả công tác hội và Phong trào Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh

14/09/2023 16:30
8 tháng đầu năm 2023, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, hội viên, nông dân, vì vậy công tác Hội và Phong trào nông dân tỉnh Hòa Bình đã đạt được một số kết quả quan trọng.
Hội Nông dân của huyện Cao Phong tham gia gian hàng hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của bà con nông dân

Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Cán bộ, hội viên nông dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị, ổn định cuộc sống; tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động và tích cực xây dựng nông thôn mới. Trong quý III, Hội Nông dân đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; trong quý đã kết nạp mới được 259 hội viên, tổng số hội viên hiện nay trên 130,6 nghìn hội viên. Các cấp Hội tổ chức kiểm tra 352 cơ sở Hội và chi, tổ Hội; đồng thời phối hợp với Hội đồng hòa giải cùng cấp tham gia hòa giải thành công 20 vụ tranh chấp đất đai, hôn nhân.

Công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân được quan tâm thực hiện, Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp tổ chức 44 lớp nghề nấu ăn, thêu, mây tre đan, may công nghiệp, điện dân dụng, chăn nuôi lợn, gà thả vườn, trồng nấm, bảo vệ thực vật, trồng bầu bí, chăn nuôi dê; nuôi trồng thủy sản nước ngọt, chăm sóc cây có múi,… cho 1.470 hội viên nông dân. Trong đó, Trung tâm tâm hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức khai giảng 20 lớp dạy nghề cho 700 học viên là lao động nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân 06 dự án, với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng; đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân là 53,27 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh việc phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức 04 lớp tập huấn về công tác giảm nghèo cho 680 học viên; 01 lớp về an toàn thực phẩm cho 160 học viên; phối hợp tổ chức 01 cuộc đối thoại về chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm cho 160 cán bộ hội. Hội Nông dân các cấp phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nội viên nông dân và thành lập mới các tổ hợp tác; nhân rộng mô hình trồng ổi thương phẩm; hỗ trợ cung ứng 500 cây gió dầu cho 30 hội viên trên địa bàn; hỗ trợ truy xuất cho các nhóm sản xuất hữu cơ với tổng giá trị 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; xây dựng kế hoạch vận động và tổ chức cho hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường ở nông thôn; vận động hội viên nông dân thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Vận động hội viên nông dân đóng góp được trên 19,3 nghìn ngày công lao động, hiến trên 6.712m2 đất làm đường; nạo vét, tu sửa, khơi thông dòng chảy trên 300km kênh mương nội đồng; tổ chức trông 4 “Hàng cây nông dân” gắn biển hàng cây nông dân,…