DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023

17/08/2023 16:30
Ngày 16/8/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 7003/TB-VPUBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023.

Theo đó, thực hiện Quy định số 16-QĐ/TU ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 15/8/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình.

Có tổng số 15 đoàn với 31 lượt công dân (có 02 đoàn đông người) tới Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; các đoàn, công dân chấp hành tốt nội quy của Trụ sở Tiếp công dân; lực lượng an ninh, lực lượng bảo vệ đã thực hiện giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn ngày tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Tiếp công dân tỉnh đã phân loại, hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Trong ngày, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện, thuộc thẩm quyềngiải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp về tình hình tiếp công dân của lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo đối với 01 vụ việc của công dân như sau:

Gia đình Bà Nguyễn Thị Phương Lâm (chồng là Đỗ Thanh Xuân) trú tại tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình có đề nghị xem xét, giải quyết việc gia đình bà đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình giao đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính nhưng đến nay chưa được bàn giao mốc giới và mặt bằng thửa đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình khẩn trương xem xét, hoàn thiện các trình tự thủ tục để bàn giao mốc mặt bằng thửa đất thuộc dự án Quy hoạch khu dân cư và tái định cư đường Trần Quý Cáp, thành phố Hòa Bình cho gia đình Bà Nguyễn Thị Phương Lâm theo quy định pháp luật; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/9/2023.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết./.