DetailController

Trồng trọt

Huy động trên 330 nghìn ngày công thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I

17/05/2024 16:22
Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT), thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi nội đồng đợt 1 năm 2024, các địa phương đã chủ động chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I/2024; triển khai đến thôn, xóm, khu dân cư; tổ chức phát dọn mái đập, huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng, bờ thửa; duy tu, bảo dưỡng các công trình trạm bơm điện, trạm bơm dầu, phục vụ chống hạn và đảm bảo tưới vụ Đông Xuân 2024.
Hệ thống kênh mương thủy lợi bằng vật liệu PET tại xóm Chiềng xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi)

Kết quả, trong đợt I, toàn tỉnh đã thực hiện đào đắp được 298.091 m3 đất; phát dọn trên 1,6 triệu m2 kênh mương; thực hiện huy động trên 5.000m3 đá xây làm thủy lợi; huy động được 330.985 ngày công; tổng kinh phí thực hiện trên 23,1 tỷ đồng, đạt 101,6 % so với kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đã góp phần tăng cường phòng, chống hạn hán; có điều kiện sử dụng tốt nguồn nước phục vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Theo kế hoạch, trong Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt II/2024, toàn tỉnh phấn đấu đất đào đắp đạt 301.300 m3; phát dọn kênh mương: 1.072.000 m2; huy động khoảng trên 300 nghìn ngày công lao động; kinh phí thực hiện ước đạt trên 21 tỷ đồng./.