DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Họp Ban Tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024

06/06/2024 16:30
Ngày 06/6, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình năm 2024 tổ chức Họp triển khai Kế hoạch, chương trình và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024. Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp

Theo kế hoạch tổ chức Ngày quốc tế Yoga tại tỉnh. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29/6/2024, tại Quảng trường Hòa Bình; quy mô dự kiến huy động 300 người, trong đó 200 học viên tham gia tập luyện và biểu diễn; Thành viên Ban Tổ chức, giáo viên, người hướng dẫn tập luyện Đại sứ quán Ấn độ tại Hà Nội, lực lượng tham gia phục vụ, Phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung: công tác tổ chức, công tác tuyên truyền, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho đại biểu, an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh an toàn.

Sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024 nhằm mục đích tăng cường quan hệ giao lưu, đối ngoại và hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội. Thông qua sự kiện nhằm tuyên truyền và phổ biến tới cộng đồng ý nghĩa của việc tập luyện Yoga để nâng cao sức khỏe, góp phần cải thiện đời sống tinh thần và thể chất cho quần chúng Nhân dân; tạo cơ hội giao lưu, gắn bó, đoàn kết, nâng cao kiến thức chuyên môn về tập luyện Yoga cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, nâng cao vị thế và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, lịch sử, địa lý, du lịch, thể thao đặc sắc của tỉnh đến với bạn  bè trong nước và quốc tế./.