DetailController

Tin từ các đơn vị

Hội thi “Nâng cao Cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ lần thứ nhất năm 2023” huyện Kim Bôi

29/08/2023 16:30
Ngày 29/8, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi "Nâng cao công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ lần thứ nhất năm 2023”. Tới dự lễ khai mạc Hội thi có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện cùng hơn 100 thí sinh của 17 đội thi đến từ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi

Hội thi “Nâng cao Cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ lần thứ nhất năm 2023” được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, phát hiện, phản ánh chính xác kịp thời những mặt tích cực, điển hình tiên tiến cũng như hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính, từ đó đưa ra những giải pháp đơn giản hoá về các thủ tục hành chính. Thông qua Hội thi, giúp những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện hiểu rõ và nắm vững hơn các quan điểm của Đảng, chương trình, kế hoạch của Nhà nước về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính. Đây cũng là dịp để các đơn vị, mỗi cá nhân cán bộ, công chức trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao nghiệp vụ từ đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn để thực hiện đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Tham gia Hội thi, các đội thi sẽ trải qua 04 phần thi đó là: Màn chào hỏi; phần thi Hiểu biết về cải cách hành chính; phần thi Tiểu phẩm cải cách hành chính; phần thi Ý tưởng cải cách hành chính. Các phần thi sẽ có sự kết hợp giữa thực tế và sân khấu hóa, giúp cho mỗi người cán bộ, công chức, viên chức hiểu kỹ hơn, sâu hơn, nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính hiện nay.     

Hội thi sẽ diễn ra trong 02 ngày 29-30/8/2023./.