DetailController

Chính trị

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023

28/03/2023 17:00
Ngày 28/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023. Tới dự có lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đông đảo cán bộ chiến sỹ công an tỉnh và 26 thí sinh đại diện cho 26 chi, đảng bộ trực thuộc.
Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng bộ Công an tỉnh nhằm bồi dưỡng, tăng cường kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; giúp nâng cao khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư Chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở; tạo điều kiện để các đồng chí bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở được giao lưu, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của bí thư chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi còn là đợt khảo nghiệm thực tế, giúp đánh giá sát, đúng tình hình chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp ủy cơ sở. Thẳng thắng nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế đồng thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, vận dụng đúng đắn, hiệu quả nghiệp vụ công tác Đảng vào thực tế. Qua đó, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp sắc bén, hiệu quả để củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở; phát hiện những nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ chất lượng ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc Hội thị, đồng chí Trương Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh ý nghĩa chính trị quan trọng của Hội thi. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm túc, chu đáo, khách quan, công tâm để Hội thi đạt kết quả cao; các thí sinh tham gia xác định rõ mục tiêu tham gia Hội thi nhằm giao lưu, học hỏi, tăng cường kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao khả năng điều hành, xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đề nghị cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa Hội thi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hội thi sẽ diễn ra trong 01 ngày từ 28-29/3/2023./.


Hội thi có sự tham gia của 26 thí sinh đại diện cho 26 chi, đảng bộ trực thuộc