DetailController

Thời sự trong ngày

Hội thảo đánh giá thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

28/04/2023 14:34
Ngày 27/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng nông thôn tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở; đề xuất chính sách tăng cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.
Toàn cảnh hội thảo

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp cùng cấp hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt nam phát động. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải, tài liệu tuyên truyền và đầu tư xây dựng tủ sách pháp luật nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về pháp luật, nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại hội thảo, các đại biểu cùng chia sẻ kết quả thực hiện và khó khăn, hạn chế trong công tác thực hiện Luật Hòa giải và thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; đề xuất kiến nghị chính sách nhằm tăng cường hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung như: Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; làm rõ những điểm còn hạn chế, kém hiệu quả trong việc xây dựng văn bản, thực hiện văn bản trong công tác hòa giải; quản lý Nhà nước về công tác hòa giải; chế độ thống kê, báo cáo, kiểm tra, theo dõi về tổ chức hòa giải ở cơ sở; công tác phối hợp giữa UBND xã với MTTQ trong việc tổ chức thực hiện các chính sách về hoạt động hòa giải; chia sẻ của các địa phương về công tác hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai, các kiến nghị; đề xuất giải pháp thực thi chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở; đề xuất chính sách để tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai./.