DetailController

Tin từ các đơn vị

Hội Nông dân trồng hơn 97.000 cây xanh hưởng ứng Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

20/03/2024 16:30
Hưởng ứng Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai Phong trào tới các cấp Hội trong tỉnh. Các hoạt động hưởng ứng Phong trào được gắn hoạt động với Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh- Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Phong trào “Hàng cây nông dân”.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tuyên tuyền vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024 với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, hội nông dân về ý nghĩa, vai trò và tác dụng to lớn của rừng trong phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế- xã hội, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu. Các hoạt động ở các cấp Hội được phối hợp thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây”, hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh- vì một Việt Nam xanh” và Phong trào trồng “Hàng cây nông dân” gắn với khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn. Sau Lễ phát động, đã thực hiện trồng được 500 cây, chiều dài hơn 900m và trồng rừng 2.000 cây keo hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh”. Hoạt động đã thu hút trên 100 cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng.

Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện trồng “Hàng cây nông dân” được trên 5.100 cây xanh. Tiêu biểu như Huyện Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình. Hội viên nông dân đồng loạt ra quân trồng cây, gây rừng và đã trồng được 90.050 cây xanh, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói mòn rửa trôi.

Các hoạt động của cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện các sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân và quần chúng tham gia. Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực vì môi trường nói chung; bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh học nói riêng.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức hoạt động, hội thi giao lưu sân khâu hóa, nhằm tuyên truyền các sự kiện về môi trường, như: “Tháng hành động vị môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và ngày Quốc tế đa dạng sinh học hàng ăm. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn và vận động hội viên nông dân thu gom, phân loại chất thải, rác thải; xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường và hỗ trợ dụng cụ thu góm rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật./.