DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Hội Nông dân các cấp tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024

22/11/2023 15:39
Ngày 21/11, Hội Nông dân tỉnh ban hành Công văn số 179-CV/HND gửi Hội Nông dân các huyện, thành phố về việc tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh
gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024.
Tích cực tuyên truyền tới hội viên nông dân để chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND, ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh động vật và thủy sản xảy ra. Phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thành công các vùng, các chuỗi cơ sở chăn nuôi động vật an toàn dịch bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm và các hoạt động thương mại, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh động vật đối với sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Tuyên truyền đến hội viên, nông dân những nguy cơ và thiệt hại do các bệnh gây nên trên vật nuôi như: bệnh Dại động vật, bệnh Cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Lở mồm long móng, bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò, bệnh thủy sản và bệnh trên gia cầm khác... Thực hiện các chiến dịch khử trùng tiêu độc đảm bảo đủ 4 đợt/năm.

Phối hợp với chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm việc tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đầy đủ theo quy định của ngành thú y.

Phối hợp với các đơn vị chức năng huy động nguồn nhân lực tại chỗ hỗ trợ kịp thời cho người dân triển khai các biện pháp phòng chống chủ động giám sát dịch bệnh kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan ra diện rộng; xác định chủng loại vi rút cúm lưu hành để có cơ sở lựa chọn vắc xin phù hợp cho công tác phòng dịch bệnh có hiệu quả. Tổ chức quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm; kiểm soát ấp nở gia cầm, kiểm soát giết mổ gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.

Đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, bệnh thủy sản của hội viên nông dân. Cập nhật, tổng họp và phản ánh về Hội cấp trên đầy đủ, chính xác số lượng vật nuôi bị thiệt hại.

Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và sản xuất con giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh theo quy định, nhất là chú trọng kiểm soát công tác tái đàn lợn tại cơ sở.

Xây dựng kế hoạch giám sát việc kinh doanh, buôn bán thuốc Thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y và thủy sản, nhằm phát hiện hàng giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.