DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

09/08/2010 00:00

Ngày 6 – 8, dưới sự chủ trì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 với các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta tham dự Hội nghị trực tuyến

 

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Bùi Văn Tỉnh, Phó Bi thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.  
Tại Hội nghị trực tuyến, Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành thông báo các văn bản, định hướng về tầm quan trọng và những nội dung cơ bản trong chương trình triển khai xây dựng nông thôn mới. Cũng tại hội nghị, các đại biểu thuộc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đã nêu báo cáo và đóng góp ý kiến và tham gia các giải pháp nhằn thực hiện nhanh mục tiêu quốc gia nhằm xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
 
Đối với tỉnh ta, trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng “về nông nghiệp, nông thôn” và các chương trình hành động, Quyết định của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nông thôn mới đã có những bước tiến khả quan về KT – XH. Tính đến năm 2010, các chỉ tiêu Nghị quyết đạt được, như: Tỷ trọng chăn nuôi thuỷ sản đạt 27%; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 2.200 ha; sản lương thuỷ sản đạt 4.000 tấn; sản lượng cây có hạt đạt trên 34,7 vạn tấn; trồng rừng mới được 8.000 ha… Đối với công tác triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong năm 2010, các huyện, thành phố đã hoàn thành quy hoạch cho 50/191 xã, đạt 26,18%. Trong đó, 19/72 xã 135; 27 xã cận đô thị, các xã trong khu vực kinh tế, khu công nghiệp tập trung, các xã có quốc lộ đi qua và 4 xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. Năm 2011 và các năm tiếp theo, tỉnh ta tiếp tục triển khai lập quy hoạch các xã còn lại trên phạm vi cả tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015, tỉnh ta xây dựng được 20% xã nông thôn mới; tiếp tục hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng KT – XH theo chuẩn nông thôn mới; riêng trong năm 2010, 11 xã trong tỉnh sẽ được xây dựng điểm nông thôn mới. Đến năm 2020, 50% số xã và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập của dân cư nông thôn gấp trên 2,5 lần so với hiện nay; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%.
 
Để sớm thực hiện và triển khai có hiệu quả, tỉnh ta kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành cần có những cơ chế ưu đãi riêng cho nhằm phát triển nông thôn mới ở miền núi. Trước tiên cần hỗ trợ tỉnh kinh phí nhằm rà soát lập quy hoạch. Đồng thời ưu tiên hỗ trợ hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh sớm hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.
 
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả chính là hiện thực hoá quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân. Đây phải là cuộc các mạng cho cả hệ thống chính trị và toàn dân và phải làm hiệu quả, kiên trì. Mặt khác, công tác quy hoạch cần được đi trước một bước, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Khâu tuyên truyền cũng cần được coi trọng nhằm nhận được sự hưởng ứng của nhân dân và mọi thành phần xã hội, góp phần từng bước nâng cao mức sống của 70% dân số khu vực nông thôn phát triển bền vững...