DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021

21/12/2021 00:00
Ngày 21/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chỉ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Cấp ủy; phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong phương thức, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Ngành đã quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết các cấp của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW; tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng hoạt động trong lĩnh vực báo chí-xuất bản, định hướng dư luận trên báo chí; tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống báo cáo viên cấp cơ sở với gần 1.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên do các Cấp ủy quản lý; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19… góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo trong từng lĩnh vực của địa phương, đơn vị, tập trung vào các nội dung: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở; vai trò của ngành tuyên giáo đối với công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo các cấp đã đạt được trong năm qua. Năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn sẽ có những diễn biến phức tạp, có thể kéo dài. Để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế- xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và kế hoạch chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm ở các địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực: Tuyên truyền, báo chí, lý luận chính trị, lịch sử tư tưởng và khoa giáo.

Nhân dịp này, Đồng chí Bùi Đức Hinh đã trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

Tiếp đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2021./.