DetailController

Tin từ các đơn vị

Hội nghị Tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn

28/08/2023 16:13
Trong các ngày từ 18-20 và 25-27 tháng 8 năm 202, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thông mới năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Trong các ngày diễn ra buổi tập huấn, Sở Thông tin và Truyền thông đã tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn cho 414 học viên là người dân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc khu vực I, khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi tập huấn học viên đã được các đồng chí Giảng viên Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Bưu Điện tỉnh Hòa Bình phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, trong đó chú trọng các nội dung phát triển kinh tế số, xã hội số nông nghiệp, nông thôn; Kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như: giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn truy cập, tạo lập tài khoản, khai thác, sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh; Hướng dẫn khai thác dữ liệu dân cư theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; Kỹ năng lập tài khoản và sử dụng sàn thương mại điện tử như: hướng dẫn tải và đăng ký sử dụng app Mobile Postmart bán hàng; hướng dẫn đăng ký tạo tài khoản bán hàng trên website sàn thương mại điện tử Postmart.vn; Quy trình xử lý đơn hàng, hướng dẫn gói bọc, vận chuyển; Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán online; Kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng;

Sau buổi học, học viên đã biết truy cập các dịch vụ công trực tuyến; tạo và lập được tài khoản, khai thác sử dụng dịch vụ công Quốc gia và dịch vụ công của tỉnh trong thực hiện các thủ tục hành chính; Tạo được tài khoản bán hàng trên website sàn Thương mại điện tử nhằm quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa, sản phẩm OCOP của địa phương; sử dụng thành thạo cách mở và sử dụng tài khoản thanh toán online; Nắm vững những kiến thức cơ bản về nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân trên mạng và cách nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng để tự phòng tránh và tuyên truyền, phổ biến lại kiến thức cho các thành viên của tổ chức và người dân tại cơ sở./.

Đồng chí Giảng viên Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông phổ biến, hướng dẫn Kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh