DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 2

25/02/2022 00:00
Ngày 24/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, BTV Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 2, cho ý kiến vào nhiều nội dụng quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị

Hội nghị lần này đã nghe và cho ý kiến về các tờ trình: Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương của BTV Tỉnh ủy về việc thanh lý hợp đồng dự án đường cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao ( BT); dự thảo chỉ thị của BTV Tỉnh ủy  về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn; tờ trình, dự thảo đề án của BTV Tỉnh ủy về phát triển Báo Hòa Bình đến năm 2030 là cơ là cơ quan báo chí đa loại hình, đa nền tảng, tích hợp số, theo hướng chuyển nghiệp, hiện đại”;  tờ trình của Văn phòng Tỉnh ủy về các chương trình, dự án  có tính chất đột phá năm 2022…một số nội dung quan trọng khác.

Dự án đường cao tốc Hòa Lạc - TP Hòa Bình theo hình thức BT được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại văn bản số 475/TTg-CN, ngày 31/8/2008. Nguồn vốn cho nhà đầu tư được xác định từ việc khai thác quy đất 2 bên đường. Trong quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, trên cơ sở đề xuất của tỉnh và các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển sang hình thức BOT và giao cho UBND tỉnh chấm dứt dự án theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó việc giải quyết hợp đồng BT là cần thiết.

Đối với dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có vai trò quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo đột phá về KT-XH. Để bảo đảm tính hiệu quả cùng với quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, cần  bổ sung thêm nội dung lãnh đạo của cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể, tăng cường vận động tuyền vận động, không để tình trạng mua gom, đầu cơ đất để ép giá nhà đầu tư; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân có việc làm, thu nhập ổn định hơn trước…

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào một số đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu vực hồ Khả, khu vực đồi Thung, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn; xã Kim Bôi, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi; dự án quần thể nghỉ dưỡng và sân gofl tại  xã Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến hoàn thiện các dự thảo, tờ trình để khai ban hành bảo đảm hiệu quả thực chất. Về nội dung thanh lý hợp đồng dự án cao tốc Hòa Lạc - TP Hòa Bình theo hình thức BT là cần thiết, tuy nhiên cần nghiên cứu, bổ sung các căn cứ chắc chắn phù hợp với các quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo quyết liệt để sớm khởi công dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình mở rộng.

Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn cần đánh giá, cân đối nhu cầu sử dụng, tránh dư thừa gây lãng phí tài nguyên, hiệu quả đóng góp cho ngân sách, đồng thời bảo đảm định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đối với các đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với các khu du lịch tại Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy. Bí Thư đề nghị chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, cấp ủy chính quyền địa khẩn trương triển khai để sớm khởi công các dự án, đi đôi với gìn giữ và bảo vệ cảnh quan sinh thái, bản sắc văn hóa địa phương.

Thống nhất ban hành Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, bảo đảm cuộc sống của người dân tốt hơn, phục vụ sự phát triển của tỉnh. Đối với tờ trình về phát triển báo Hòa Bình cần làm rõ nguồn ngân sách nhà nước, chi cho phát hành, các nguồn thu khác, trên cơ sở đó tính toán hợp lý để nâng cao tính khả thi, quả đề án. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi sự phấn đấu quyết liệt, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Các cấp, ngành, địa phương cần xác định những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm nên gương của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, các khâu đột phá chiến lược, lấy sản phẩm, hiệu quả công việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tập trung vào giải quyết vướng mắc trong cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ, thu hút nhà đầu tư có năng lực, khởi công các dự án trọng điểm có sức lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng các dự thảo, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phụ trách theo dõi các huyện, thành phố, ngành lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ theo dõi đôn đốc thực hiện./.