DetailController

Tin từ các đơn vị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 13, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

10/10/2023 15:22
Chiều ngày 9/10, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 13, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

9 tháng đầu năm 2023, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các tổ chức đảng trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Kết nạp 74 quần chúng ưu tú vào đảng, xét chuyển đảng chính thức đối với 128 đảng viên dự bị. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 68 tổ chức đảng và 65 đảng viên. Giám sát chuyên đề 62 tổ chức đảng và 67 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đã ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 9 đảng viên, quyết định bổ sung đối tượngg kiểm tra đối với 3 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 48 tổ chức đảng trực thuộc. Giám sát chuyên đề đối với 52 tổ chức đảng và 58 đảng viên. Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đổi với 12 đảng viên, ban hành quyết định xem xét thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên. Quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên, khai trừ 10 đảng viên, khiển trách 3 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình về chủ trương kiện toàn cấp ủy nhân sự cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung thảo luận những nội dung cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong khối và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 gồm 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Khối tiếp tục bám sát các Đề án, Nghị quyết chuyên đề và nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao công tác năm 2023. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, kịp thời kiện toàn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; làm tốt công tác phát triển đảng viên chính thức; thực hiện việc phát thẻ đảng viên và các nghiệp vụ về công tác đảng viên. Tăng cường hơn nữa việc giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong Khối tiếp tục tuyên truyền vận động cho đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các hoạt động cụ thể; Đoàn Khối tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống cách mạng dân tộc,…/.