DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Hỗ trợ giống cây trồng cho 15 địa phương

22/10/2010 00:00
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 2.800 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô, 110 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 15 tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.
Hỗ trợ giống cây trồng cho 15 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

 

Danh sách 15 tỉnh được hỗ trợ gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Mức hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tình hình thiệt hại ở địa phương đó.