DetailController

Giáo dục

Giám sát công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non tại Sở Giáo dục và Đào tạo

05/10/2022 00:00
Ngày 4/10, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH chủ trì buổi giám sát. Tham dự có đồng chĩ Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban VH-XH, đại diện các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính.
Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH của HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 loại hình GDMN là công lập và tư thục. Kết thúc năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 222 trường mầm non, trong đó có 215 trường công lập, 7 trường tư thục với tổng số 355 điểm trường, trải đều ở 151 xã, phường, thị trấn và thành phố. Trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp có khoảng 59,4 nghìn trẻ, tỷ lệ huy động đạt 75,4%. Trong đó, trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 44%; trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 99,4%; trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Đội ngũ giáo viên hiện có 2.259 người; giáo viên còn thiếu theo quy định 69 người. Toàn tỉnh có 2.407 phòng học, đảm bảo tỷ lệ 1 phòng/lớp, phòng học kiên cố đạt tỷ lệ 91,7%. 100% lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo quy định. Đội ngũ giáo viên, nhân viên hiện có trên 5.200 người, trong đó có 3.471 người có trình độ đại học (đạt 66%), 1.380 người có trình độ cao đẳng (đạt 26,2%),; tỷ lệ giáo viên /lớp đạt 2,18 người. Công tác đào tạo, bo0òi dưỡng cán bộ giáo viên mầm non luôn được quan tâm và thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của GDMN hiện nay như: Việc thiếu cán bộ, giáo viên; chế độ cho giáo viên cần được cải thiện, tỷ lệ trẻ đi học tại các CSGDMN tư thục chưa cao; công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực còn nhiều hạn chế,...

Sở GD&ĐT đã kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát tiếp tục quan tâm tới chế độ, chính sách đối GDMN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với GDMN.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH đề nghị: Sở GD&ĐT cần tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non các cấp; quan tâm hơn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các CSGDMN; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông và xã hội hóa để thu hút nguồn lực đầu tư cho GDMN. Chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; chú trọng công tác BHYT và sức khỏe học đường.../.