DetailController

Thời sự trong ngày

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Cao Phong về công tác Giáo dục và Đào tạo

25/04/2023 16:47
Sáng 25/4, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Cao Phong về công tác Giáo dục và Đào tạo. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Trong giai đoạn 2020 - 2022, quy mô trường, lớp huyện Cao Phong tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân các dân tộc trong huyện. Toàn huyện có 25/31 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 80,6%, trong đó có 04 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Huyện huy động được từ 42% đến 48% trẻ nhà trẻ và từ 97,8% đến 98,8% trẻ mẫu giáo ra lớp. Hàng năm, huy động được 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1; không có học sinh bỏ học ở tiểu học; tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt trên 98,5%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 99,9% đến 100%. Tỷ lệ huy động học sinh THCS từ 99,5% trở lên, tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt từ 97,1% trở lên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt từ 99,8% đến 100%. Chất lượng giáo dục trung học phổ thông có chuyển biến tích cực. 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục xoá mù chữ mức độ 2.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2022. Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh một số vấn đề như: Bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhà trường đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bổ sung số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập phụ trách các vị trí việc làm; bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện giải pháp phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác Giáo dục và Đào tạo của huyện Cao Phong thời gian qua. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Cao Phong tiếp tục rà soát, mở rộng diện tích đất trường, đáp ứng phát triển quy mô trường, lớp, học sinh và yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất; duy trì đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS, THPT đã được công nhận; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để đề nghị công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023 - 2025; nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên các cấp; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hoá học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch, bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; đẩy mạnh xã hội hoá trong giáo dục; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng tập trung nâng cao chất lượng, gắn hoạt động với phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay. Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện Cao Phong, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất./.