DetailController

Thời sự trong ngày

Đôn đốc tiến độ các Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đà Bắc

17/11/2023 16:17
Chiều 16/11, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc triển khai các Chương trình MTQG tại huyện Đà Bắc. Tham gia Đoàn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Đà Bắc được giao thực hiện Chương trình MTQG trên 317 tỷ đồng. Hiện mới giải ngân được trên 51 tỷ đồng, đạt 16,36% kế hoạch. Đối với kế hoạch nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG năm 2022 trên địa bàn huyện được kéo dài thực hiện thanh toán sang năm 2023 trên 121 tỷ đồng. Đến ngày 10/11 giải ngân trên 86 tỷ đồng, đạt trên 71,12%. Dự kiến đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác giải ngân còn chậm do nguồn sự nghiệp năm 2023 được UBND tỉnh giao tháng 4/2023; nguồn vốn đầu tư giải ngân chậm do thực hiện các dự án, công trình được phép kéo dài từ cuối năm 2022; một số dự án phải thực hiện các thủ tục về đất đai; một số công trình gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng; một số nội dung tiểu dự án, dự án phải chờ văn bản hướng dẫn; việc huy động đóng góp của người dân tham gia còn nhiều khó khăn.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận, phân tích kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 trên địa bàn huyện Đà Bắc. Lãnh đạo huyện Đà Bắc đề xuất với tỉnh một số vấn đề: hỗ trợ đầu tư khi triển khai xây dựng các công trình; quan tâm xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ đối ứng ngân sách huyện trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh ghi nhận những đề xuất của UBND huyện Đà Bắc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm trên địa bàn huyện Đà Bắc. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đà Bắc tích cực đôn đốc các phòng, ban, UBND các xã tập trung chuyên môn, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm giải ngân tối đa nguồn vốn Chương trình MTQG để người dân hưởng lợi nhanh nhất, sớm nhất và nhiều nhất. UBND huyện Đà Bắc thống nhất công tác chỉ đạo, chủ động trao đổi với các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn. Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc của huyện Đà Bắc để nguồn vốn giải ngân được sớm nhất.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG tại xóm Nà Chiếu và xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn./.

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG tại xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn