DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày

15/09/2015 00:00
Ngày 15/9, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Cổng TTĐT xin đăng toàn văn diễn văn khai mạc do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

       - Kính thưa đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

               - Kính thưa đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,

       - Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

       - Kính thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

 

       Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hôm nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 long trọng khai mạc. Đây là sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

      Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, tôi nhiệt liệt chào mừng 343 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, đại diện cho gần 6 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã về dự Đại hội.

      Đại hội vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội.

      Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, lãnh đạo Đảng ủy Quân khu 3; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đảng bộ: Thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Nam và tỉnh Ninh Bình; các đồng chí đại biểu Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã chuyển công tác và đã nghỉ hưu; các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã về dự Đại hội. Các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương đã về dự và tuyên truyền kịp thời cho Đại hội.

       Kính thưa Đại hội,

       Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

      Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu Anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

      Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành được những thành tựu to lớn trong 30 năm đổi mới đất nước và sau 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình; đặc biệt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Rút ngắn khoảng cách thu nhập bình quân đầu người từ 77% năm 2010 lên 82% năm 2015 so với GDP bình quân đầu người của cả nước. Đời sống nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện; văn hoá, xã hội có bước tiến bộ mới; chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ được nâng cao, tạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững.

      Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

      Kính thưa Đại hội,

      Bên cạnh những thành tựu đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị vẫn còn một số hạn chế đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển; một số cơ sở Đảng yếu kém về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. 

      Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có nhiệm vụ tổng kết, kiểm điểm, đánh giá toàn diện, sâu sắc nhiệm kỳ qua, làm rõ những mặt đã làm được, những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao hơn nữa đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân.

     Tại Đại hội này, cùng với việc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

      Kính thưa Đại hội,

      Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ, từ nhiều tháng qua đã có hàng chục ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

        Những ý kiến làm sáng tỏ thêm tình hình kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước trong những năm vừa qua; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bứt phá đi lên của tỉnh ta trong thời kỳ đổi mới; là sự thể hiện sinh động, cụ thể lòng tin yêu của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí, đồng bào trong tỉnh đã giành cho Đại hội.  

        Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần quan trọng, trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

        Kính thưa Đại hội,

        Để hoàn thành khối lượng công việc hết sức to lớn và quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đóng góp nhiều nhất, hiệu quả nhất vào sự thành công của Đại hội.

        Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, đó là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

        Với niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kính chúc các đồng chí khách quý, các đồng chí đại biểu Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

         Xin trân trọng cảm ơn./.